Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

mgr inż. Adrian Chmielewski

tel: 22 234 81 18

email: a.chmielewski@mechatronika.net.pl

www: https://pl.linkedin.com/pub/adrian-chmielewski/ab/6b9/592

nr pokoju: 1.2 E


Konsultacje:

Rok akademicki 2016/2017 semestr letni: 

Poniedziałek 12:15-14:00 

Proszę o uprzedni kontakt e-mailowy w celu potwierdzenia terminu konsultacji.

Podstawowe informacje:

 

Prace badawcze (badania przemysłowe i prace rozwojowe) dla przemysłu (projekty sektorowe, strategiczne, szybka ścieżka, innowacje własne przedsiębiostw, wdrożenia innowacyjnych produktów):

- testowanie, walidacja, symulacje nowych obiektów technicznych przy poszarzaniu oferty przedsiębiorstwa (m.in: urządzenia generacji rozproszonej, magazyny energii (elektrochemiczne, kinetyczne, mechaniczne, pneumatyczne i inne.), maszyny elektryczne, układy regulacji, mechatroniczne układy wielodomenowe).

- innowacyjne wyjście poza standardowe ramy - modelowo-wsparte projektowanie układów rozproszonych (OŹE, CHP, magazyny energii).

- tworzenie modeli bryłowych obiektów technicznych wg wytycznych przedsiębiorstwa (elementy składowe maszyn i systemów).

- kompleksowe symulacje i testowanie złożonych, zaawansowanych systemów rozproszonych w warunkach rzeczywistych.

Tytuł inżyniera uzyskał w 2012 roku na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, specjalizacja:
Mechatronika Pojazdowa.

W 2013 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera, specjalizacja:
Mechatronika Pojazdów.

 

Uczestnik i absolwent studiów podyplomowych SGH 2014/2015 tematyka:

Funkcjonowanie Rynku Energii.

 

Nagroda - Laureat stypendium Fiat Chrysler Automobiles (FCA) za pracę magisterską obronioną w 2013

Nagroda przyznana 30 marca 2017.

 

 

Nagroda Indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016, 2 Października 2017.

Nagroda przyznana 2 października 2017.

 

Pełne informacje o bieżącym dorobku naukowym można znaleźć pod adresem:

 

http://scholar.google.pl/citations?user=oA96RdQAAAAJ&hl=pl

H-index (Source Google schoolar): H=10

Times cited: 381

H-index (Web of Science Core Collection): H=7

Times cited: 101

H-index (Scopus): H=8

Times cited: 146

 

http://orcid.org/0000-0002-2049-578X

Kierownik i wykonawca w projektach badawczych:

Tytuł: Modelowo wsparte badania sterowalnego, hybrydowego magazynu energii z układem regulacji
Numer projektu: 504/02678/1153/42.000100
Charakter projektu: zespołowy
Źródło finansowania: grant dziekański
Lata i miejsce realizacji: 2017-w realizacji
Kierownik projektu: Mgr inż. Adrian Chmielewski.

Tytuł: Modelowo wsparte badania oraz zarządzanie parametrami pracy magazynów energii
Numer projektu: 504/02679/1153/42.000100
Charakter projektu: zespołowy
Źródło finansowania: grant dziekański
Lata i miejsce realizacji: 2016-2017
Kierownik projektu: Mgr inż. Adrian Chmielewski.

Tytuł: Modelowo wsparte badania, analizy oraz zarządzanie parametrami pracy układu mikrokogeneracyjnego
Numer projektu: 504/02123/1153/42.000100
Charakter projektu: zespołowy
Źródło finansowania: grant dziekański
Lata i miejsce realizacji: 2015-2016
Kierownik projektu: Mgr inż. Adrian Chmielewski.

Tytuł: Analiza termodynamiczna, drganiowa oraz badania stanowiskowe układu kogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga
Numer projektu: 504/01321/1153/42.000100
Charakter projektu: indywidualny
Źródło finansowania: grant dziekański
Lata i miejsce realizacji: 2014-2015
Kierownik projektu: Mgr inż. Adrian Chmielewski.

Wykonawca w projektach badawczych (pozauczelnianych):

Tytuł: Kogeneracyjne zwiększenie efektywności energetycznej wielopaliwowego silnika spalinowego z wykorzystaniem kryteriów minimalizacji aktywności wibroakustycznej i zagrożeń środowiskowych
Numer projektu: N N509 520940
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Lata i miejsce realizacji: 2011-2014
Kierownik: Prof. dr hab inż. Stanisław Radkowski.

Tytuł: Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej
Numer projektu: DOBR-BI06/21/8/2014
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Lata i miejsce realizacji: 2014-2017-w realizacji
Koordynator ze strony SiMR: Dr inż. Szymon Gontarz.

Tytuł: MONIT - Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności
Numer projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Źródło finansowania: Projekt strukturalny finansowany ze środków Unii Europejskiej
Lata i miejsce realizacji: 2008-2012
Koordynator zadania ze strony SiMR: Prof. dr hab inż. Stanisław Radkowski.

Tytuł: Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń stalowych elementów konstrukcyjnych na podstawie analizy zjawisk magnetomechanicznych w ziemskim polu magnetycznym
Numer projektu: PBS1/B4/6/2012
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Lata i miejsce realizacji: 2013-2016
Kierownik projektu: Prof. dr hab inż. Stanisław Radkowski.

Member of Editorial board & Academic Editor of:

HINDAWI - Mathematical Problems in Engineering [IF=1.145, 5IF=1.156]
Thomson Reuters Journal Citation Reports 2018

 

 

Recenzent w czasopismach / Reviewer in prestigious journals:

Elsevier - Renewable & Sustainable Energy Reviews [IF=9.184, 5IF=10.093]
Thomson Reuters Journal Citation Reports 2018

 

 

 

 

Elsevier - Applied Energy [IF=7.9, 5IF=7.888]
Thomson Reuters Journal Citation Reports 2018

 

 

Elsevier - Energy [IF=4.968, 5IF=5.582]
Thomson Reuters Journal Citation Reports 2018

 

 

Elsevier - Energy Conversion and Management [IF=6.377, 5IF=6.161]
Thomson Reuters Journal Citation Reports 2018

 

 

Elsevier - Journal of Envionmental Management [IF=4.005, 5IF=4.449]
Thomson Reuters Journal Citation Reports 2018

 

 

Zeszyty Naukowe Insytutu Pojazdów (Proceedings of the Institute of Vehicles)

 

 

Uczestnictwo w towarzystwach naukowych:

 

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej.

Zgłoszenia patentowe:

 

1. Mydłowski Tomasz, Chmielewski Adrian: Pojazd o napędzie hybrydowym, zwłaszcza do celów turystycznych, P.421395 .

Wdrożenie:

 

1. Mydłowski Tomasz, Chmielewski Adrian: Pojazd o napędzie hybrydowym, zwłaszcza do celów turystycznych, wdrożenie w Grenovi Sp.z.o.o. .

Zainteresowania:

Generacja rozproszona, generacja rozsiana, kogeneracja, trigeneracja energii, maszyny cieplne, silniki Stirlinga, odnawialne źródła energii, polityka energetyczna Polski i UE, symulacje pracy urządzeń generacji rozproszonej w warunkach rzeczywis

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

Adrian Chmielewski, Jakub Możaryn, Maciej Krzemiński, Analytical and Experimental Background for Artificial Neural Network Modeling of Alpha Type Stirling Engine, IEEE [IN PRINT] MMAR 2017, 2017 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Experimental research and simulation model of electrochemical energy stores, Springer, Advances in Intelligent Systems and Computing, Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques, pp. 236-246, Vol. 550, DOI: 10.1007/978-3-319-54042-9_22 , 2017 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Experimental research of electrochemical energy storage, Springer, Advances in Intelligent Systems and Computing, Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques, pp. 227-235, Vol. 550, DOI: 10.1007/978-3-319-54042-9_21 , 2017 więcej informacji

Adrian Chmielewski*, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Tomasz Mydłowski, Model of a Stirling Engine with a Rhombic Drive: Case Study, IEEE [IN PRINT] MMAR 2017, 2017 więcej informacji

Adrian Chmielewski*, Przemysław Szulim, Mariusz Gregorczyk, Robert Gumiński, Tomasz Mydłowski, Jędrzej Mączak, Model of an electric vehicle powered by a PV cell – a case study, IEEE [IN PRINT] MMAR 2017, 2017 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Mączak J., Selected properties of the dynamic model of the piston-crankshaft assembly in Stirling engine combined with the thermodynamic submodel, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Issue 5, Vol. 17, 21740009-1 - 21740009-25, IF=1.617, 2017 więcej informacji

Chmielewski A., Gontarz S., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Analiza wpływu parametrów eksploatacyjnych na drgania układu mikrokogeneracyjnego, Przegląd Elektrotechniczny No. 1 pp. 45-53, 2016, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Mączak J., Radkowski S., Szulim P., Aspects of balanced development of RES and distributed micro cogeneration use in Poland: case study of a µCHP with Stirling engine, Elsevier, Renewable and Sustainable Energy Reviews 60 (2016) 930–952. [IF=6.798, 5 IF=7.896], 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gontarz S., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Badania elektrochemicznych magazynów energii, Przegląd Elektrotechniczny NR 10, 2016 , pp. 231-234., 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Mączak J., Dynamic Model of a Free-Piston Stirling Engine with Four Degrees of Freedom Combined with the Thermodynamic submodel, IEEE MMAR 2016, pp. 583-588, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Model-based research on the micro cogeneration system with Stirling engine, Journal of Power Technologies, Vol. 96 (4) 2016, pp. 295–305, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Szulim P., MODELOWO - WSPARTE BADANIA ELEKTROCHEMICZNYCH MAGAZYNÓW ENERGII, Rynek Energii Vol. 126, No. 5, pp. 37-45, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gontarz S., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Research on a micro cogeneration system with an automatic load-applying entity, Advances in Intelligent Systems and Computing, Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques, Springer 2016, Vol. 440, pp.387-395, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gontarz S., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Research study of the micro cogeneration system with automatic loading unit, Advances in Intelligent Systems and Computing, Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques, Springer 2016, Vol. 440, pp. 375-386, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Mączak J., Selected Properties of the Adiabatic Model of the Stirling Engine Combined with the Model of the Piston-Crankshaft System, IEEE MMAR 2016, pp.543-548, 2016 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Paweł Maciąg, Jędrzej Mączak, The use of Fuzzy Logic in the control of an inverted pendulum, Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics Vol.182, pp. 71-82, 2016 więcej informacji

Chmielewski Adrian, Gumiński Robert, Mączak Jedrzej, WIELODOMENOWY MODEL SILNIKA STIRLINGA Z WOLNYM TŁOKIEM - STUDIUM PRZYPADKU, Rynek Energii Vol. 127, Nr 6, 2016., 2016 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Badania eksploatacyjne układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. Część II, Rynek Energii Nr 5 Vol. 120 pp. 53-60, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski, BADANIA TEMPERATUROWE I ANALIZA WSPÓŁPRACY UKŁADU MIKROKOGENERACYJNEGO Z SILNIKIEM GAZOWYM, Rynek Energii Nr 3 Vol. 118, str.56-63, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. Część I., Rynek Energii Nr 4 Vol. 119, 2015 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Radkowski S., Chosen properties of a dynamic model of crankshaft assembly with three degrees of freedom, MMAR 2015, IEEE pp. 1038-1043 , 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Łukasz Bogucki, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, DYNAMIC MODEL OF A CRANKSHAFT ASSEMBLY WITH TWO DEGREES OF FREEDOM, Journal of KONES Powertrain and Transport Vol. 22, No. 3, pp.275-282, 2015, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Guminski, Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim, Experimental research and application possibilities of microcogeneration system with Stirling engine, Journal of Power Technologies, 2015 więcej informacji

CHMIELEWSKI Adrian, LUBIKOWSKI Kamil, MĄCZAK Jędrzej, SZCZUROWSKI Krzysztof, Geometrical model of cogeneration system based on a 1MW Gas Engine, Combustion engines Vol. 162, No. 1, pp. 3-10, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Piotr Szurgott, Modelling and simulation of repeated charging/discharging cycles for selected nickel-cadmium batteries, Journal of KONES Powertrain and Transport Vol 22., No 1, 2015, pp. 55-62., 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski, SIMULATION OF ENERGY STORAGE WORK AND ANALYSIS OF COOPERATION BETWEEN MICRO COMBINED HEAT AND POWER (μCHP) SYSTEMS AND ENERGY STORAGE, Rynek Energii Vol. 117, No. 2, pp. 126-133, 2015 więcej informacji

ADRIAN CHMIELEWSKI , KAMIL LUBIKOWSKI , STANISŁAW RADKOWSKI , MICHAŁ WIKARY , JĘDRZEJ MĄCZAK, THE ISSUE OF ENERGY CO-GENERATION USING THERMOELECTRIC GENERATORS, Archiwum Motoryzacji Vol.67, No. 1, pp. 3-10, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim, ASPECTS OF SUPPORT AND DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED MICROCOGENERATION IN POLAND, Rynek Energii Nr 5(114), pp.94-101, 2014 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Lubikowski K., Radkowski S., Szulim P., Thermodynamic analysis and experimental research on cogeneration system with Stirling engine, Wulfenia Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 107-118, 2014 więcej informacji

Chmielewski A., Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., ''RESEARCH AND SIMULATION WORK OF TEG IN COGENERATION TASK OF THE EXHAUST SYSTEM, Journal of KONES, Vol. 20, No. 2, pp. 41-47, 2013 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Lubikowski K., Radkowski S., Szulim P., BENCH TESTING AND SIMULATION MODEL OF A COGENERATION SYSTEM WITH A STIRLING ENGINE, Journal of KONES, Vol. 20, No. 3, pp. 97-104, 2013 więcej informacji 

Copyright © 2008