Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

dr inż. Kamil Lubikowski

email: k.lubikowski@mechatronika.net.pl

nr pokoju: 1.2


Konsultacje:

Podstawowe informacje:

Od 04.2017 pracownik Wydz. SiMR PW, zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych.

Od 03.2014 pracownik Wydz. SiMR PW, zatrudniony na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjnych.

Od 2011 roku doktorant Politechniki Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w Instytucie Pojazdów.

Od10.2010 do 06.2011 Asystent stażysta na Wydziale SiMR PW.

W 2018 roku uzyskany tytuł doktora, tytuł pracy: "Zastosowanie generatorów termoelektrycznych w procesie odzyskiwania energii z układów napedowych pojazdów"

W 2011 roku uzyskany tytuł magistra inżyniera, tytuł pracy: "Projekt elementów układu zawieszenia platformy samojezdnej sterowanej zdalnie"

W 2009 roku uzyskany tytuł inżyniera, tytuł pracy: "Wykonanie projektu budowy plotera termicznego sterowanego numerycznie 2 i 1/2 D".

Pełne informacje o bieżącym dorobku naukowym można znaleźdź pod adresem:
http://scholar.google.pl/citations?user=yO1j6z8AAAAJ&hl=pl

Pełnione funkcie:

Członek Zwiazku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Sekretarz Międzynarodowej Konferencji "Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych"-Warszawa od 2014 roku oraz członek Komitetów Organizacyjnych: a) "International Technical System Degradation Conference"-Liptovsky Mikulas od 2012 roku , Międzynarodowej Konferencji "Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych"-Warszawa od 2013 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Diagostyki Technicznej.

Zainteresowania:

Snowboard 

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski, BADANIA TEMPERATUROWE I ANALIZA WSPÓŁPRACY UKŁADU MIKROKOGENERACYJNEGO Z SILNIKIEM GAZOWYM, Rynek Energii Nr 3 Vol. 118, str.56-63, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. Część I., Rynek Energii Nr 4 Vol. 119, 2015 więcej informacji

CHMIELEWSKI Adrian, LUBIKOWSKI Kamil, MĄCZAK Jędrzej, SZCZUROWSKI Krzysztof, Geometrical model of cogeneration system based on a 1MW Gas Engine, Combustion engines Vol. 162, No. 1, pp. 3-10, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski, SIMULATION OF ENERGY STORAGE WORK AND ANALYSIS OF COOPERATION BETWEEN MICRO COMBINED HEAT AND POWER (μCHP) SYSTEMS AND ENERGY STORAGE, Rynek Energii Vol. 117, No. 2, pp. 126-133, 2015 więcej informacji

ADRIAN CHMIELEWSKI , KAMIL LUBIKOWSKI , STANISŁAW RADKOWSKI , MICHAŁ WIKARY , JĘDRZEJ MĄCZAK, THE ISSUE OF ENERGY CO-GENERATION USING THERMOELECTRIC GENERATORS, Archiwum Motoryzacji Vol.67, No. 1, pp. 3-10, 2015 więcej informacji

Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., Wikary M., ANALYSIS OF POSSIBILITY OF USE PELTIER MODULES IN TASK OF ENERGY SCAVENGING, Key Engineering Materials, Vol. 588 (2014), pp 1-11, © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.588.1, 2014 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Lubikowski K., Radkowski S., Szulim P., Thermodynamic analysis and experimental research on cogeneration system with Stirling engine, Wulfenia Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 107-118, 2014 więcej informacji

Chmielewski A., Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., ''RESEARCH AND SIMULATION WORK OF TEG IN COGENERATION TASK OF THE EXHAUST SYSTEM, Journal of KONES, Vol. 20, No. 2, pp. 41-47, 2013 więcej informacji

Szulim P., Mączak J., Rokicki K., Lubikowski K., APPLICATION OF LOW-COST MAGNETIC FIELD AND ACCELERATION SENSORS IN DIAGNOSTICS OF LARGE-SIZE STRUCTURES, Diagnostyka, 4(14), 2013, pp 43 - 50, 2013 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Lubikowski K., Radkowski S., Szulim P., BENCH TESTING AND SIMULATION MODEL OF A COGENERATION SYSTEM WITH A STIRLING ENGINE, Journal of KONES, Vol. 20, No. 3, pp. 97-104, 2013 więcej informacji

Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., Wikary M., ENERGY SCAVENGING IN A VEHICLE`S EXHAUST SYSTEM, Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005, Vol. 19, No. 3, 2012, pp. 253-261, 2012 więcej informacji

Rokicki K., Szczurowski K., Szulim P., Lubikowski K., STANOWISKO DO DIAGNOSTYKI PRACY SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W RÓŻNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 3(89)2012, str. 121-125, 2012 więcej informacji

Dybała J., Lubikowski K., Rokicki K., Szulim P., Wikary M., THERMAL ANALYSES OF EXHAUST SYSTEM ON COMBUSTION ENGINE, Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 173-178, 2012 więcej informacji

Radkowski S., Lubikowski K., Piętak A., VIBRATION ENERGY HARVESTING IN THE TRANSPORTATION SYSTEM: A REVIEW, Diagnostyka, 4(64), 2012, pp 39 - 44, 2012 więcej informacji

P. Szulim, K. Lubikowski, J. Mączak, K. Rokicki, Zastosowanie niskobudżetowych czujników pola magnetycznego w diagnostyce konstrukcji wielkogabarytowych, Zeszyty Naukowe IP, No. 3(89), 2012, pp. 135-146, 2012 więcej informacji

Radkowski S., Lubikowski K., PROAKTYWNA STRATEGIA EKSPLOATACJI, WYBRANE ZAGADNIENIA, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(86)2011, str. 141-152, 2011 więcej informacji

Radkowski S., Lubikowski K., PROJEKT ELEMENTÓW UKŁADU ZAWIESZENIA PLATFORMY SAMOJEZDNEJ STEROWANEJ ZDALNIE, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(86)2011, str. 153-158, 2011 więcej informacji 

Copyright © 2008