Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

dr inż. Przemysław Szulim

tel: 22 234 8118

email: przemyslaw.szulim@pw.edu.pl

nr pokoju: 2.4 a


Konsultacje:

W semestrze zimowym 2017/18:

poniedziałek, godz. 12-13,

piątek, godz. 15-16.

Podstawowe informacje:

Zainteresowania:

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

Adrian Chmielewski, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Experimental research and simulation model of electrochemical energy stores, Springer, Advances in Intelligent Systems and Computing, Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques, pp. 236-246, Vol. 550, DOI: 10.1007/978-3-319-54042-9_22 , 2017 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Experimental research of electrochemical energy storage, Springer, Advances in Intelligent Systems and Computing, Innovations in Automation, Robotics and Measurement Techniques, pp. 227-235, Vol. 550, DOI: 10.1007/978-3-319-54042-9_21 , 2017 więcej informacji

Adrian Chmielewski*, Przemysław Szulim, Mariusz Gregorczyk, Robert Gumiński, Tomasz Mydłowski, Jędrzej Mączak, Model of an electric vehicle powered by a PV cell – a case study, IEEE [IN PRINT] MMAR 2017, 2017 więcej informacji

Chmielewski A., Gontarz S., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Analiza wpływu parametrów eksploatacyjnych na drgania układu mikrokogeneracyjnego, Przegląd Elektrotechniczny No. 1 pp. 45-53, 2016, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Mączak J., Radkowski S., Szulim P., Aspects of balanced development of RES and distributed micro cogeneration use in Poland: case study of a µCHP with Stirling engine, Elsevier, Renewable and Sustainable Energy Reviews 60 (2016) 930–952. [IF=6.798, 5 IF=7.896], 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gontarz S., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Badania elektrochemicznych magazynów energii, Przegląd Elektrotechniczny NR 10, 2016 , pp. 231-234., 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Model-based research on the micro cogeneration system with Stirling engine, Journal of Power Technologies, Vol. 96 (4) 2016, pp. 295–305, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Szulim P., MODELOWO - WSPARTE BADANIA ELEKTROCHEMICZNYCH MAGAZYNÓW ENERGII, Rynek Energii Vol. 126, No. 5, pp. 37-45, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gontarz S., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Research on a micro cogeneration system with an automatic load-applying entity, Advances in Intelligent Systems and Computing, Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques, Springer 2016, Vol. 440, pp.387-395, 2016 więcej informacji

Chmielewski A., Gontarz S., Gumiński R., Mączak J., Szulim P., Research study of the micro cogeneration system with automatic loading unit, Advances in Intelligent Systems and Computing, Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques, Springer 2016, Vol. 440, pp. 375-386, 2016 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Badania eksploatacyjne układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. Część II, Rynek Energii Nr 5 Vol. 120 pp. 53-60, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. Część I., Rynek Energii Nr 4 Vol. 119, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Guminski, Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim, Experimental research and application possibilities of microcogeneration system with Stirling engine, Journal of Power Technologies, 2015 więcej informacji

Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim, ASPECTS OF SUPPORT AND DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED MICROCOGENERATION IN POLAND, Rynek Energii Nr 5(114), pp.94-101, 2014 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Lubikowski K., Radkowski S., Szulim P., Thermodynamic analysis and experimental research on cogeneration system with Stirling engine, Wulfenia Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 107-118, 2014 więcej informacji

Szulim P., Mączak J., Rokicki K., Lubikowski K., APPLICATION OF LOW-COST MAGNETIC FIELD AND ACCELERATION SENSORS IN DIAGNOSTICS OF LARGE-SIZE STRUCTURES, Diagnostyka, 4(14), 2013, pp 43 - 50, 2013 więcej informacji

Chmielewski A., Gumiński R., Lubikowski K., Radkowski S., Szulim P., BENCH TESTING AND SIMULATION MODEL OF A COGENERATION SYSTEM WITH A STIRLING ENGINE, Journal of KONES, Vol. 20, No. 3, pp. 97-104, 2013 więcej informacji

Rokicki K., Szczurowski K., Szulim P., Lubikowski K., STANOWISKO DO DIAGNOSTYKI PRACY SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W RÓŻNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 3(89)2012, str. 121-125, 2012 więcej informacji

Dybała J., Lubikowski K., Rokicki K., Szulim P., Wikary M., THERMAL ANALYSES OF EXHAUST SYSTEM ON COMBUSTION ENGINE, Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 173-178, 2012 więcej informacji

P. Szulim, K. Lubikowski, J. Mączak, K. Rokicki, Zastosowanie niskobudżetowych czujników pola magnetycznego w diagnostyce konstrukcji wielkogabarytowych, Zeszyty Naukowe IP, No. 3(89), 2012, pp. 135-146, 2012 więcej informacji

materiały konferencyjne:

Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Distributed diagnostic system based on programmable Can I/O hardware modules, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 119-120, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Robert GUMIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Przemysław SZULIM, Adam GAŁĘZIA, Redukcja drgań od podłoża z wykorzystaniem aktywnej podpory konstrukcji, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku”, Białowieża, 21÷24.09.2010, str. 103., 2010 więcej informacji 

Copyright © 2008