Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

dr inż. Krzysztof Szczurowski

tel: (022) 234 81 18

email: kszczur@simr.pw.edu.pl

nr pokoju: 1.2 A


Konsultacje:

W semestrze letnim 2010/11:

poniedziałek, godz. 10-11.

środa, godz. 13-14.

Podstawowe informacje:

Kierownik:
Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

Zainteresowania:

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., Wikary M., ANALYSIS OF POSSIBILITY OF USE PELTIER MODULES IN TASK OF ENERGY SCAVENGING, Key Engineering Materials, Vol. 588 (2014), pp 1-11, © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.588.1, 2014 więcej informacji

Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., Wikary M., ENERGY SCAVENGING IN A VEHICLE`S EXHAUST SYSTEM, Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005, Vol. 19, No. 3, 2012, pp. 253-261, 2012 więcej informacji

Rokicki K., Szczurowski K., Szulim P., Lubikowski K., STANOWISKO DO DIAGNOSTYKI PRACY SILNIKA SPALINOWEGO O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W RÓŻNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 3(89)2012, str. 121-125, 2012 więcej informacji

Jędrzej Mączak, Krzysztof Szczurowski, Badanie wpływu zmiennych warunków otoczenia na odpowiedź dynamiczną konstrukcji z betonów sprężonych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 111÷118, 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009 więcej informacji

RADKOWSKI S., SZCZUROWSKI K., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., Vibroacoustic monitoring, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structure, co-authors of chapter 5, COST 534 Action Final Report, ESF November 2007, 2007 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Szczurowski K., Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie stanu naprężenia elementu sprężanego., , 2004 więcej informacji

materiały konferencyjne:

Mączak J., Radkowski S., Rokicki K., Szczurowski K., Web platform for storing and sharing results of scientificexperiments, XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 11-14.2012r., 2012, 2012 więcej informacji

Gałęzia A., Mączak J., Radkowski s., Szczurowski K., Investigation of the influence of the support conditions on the wave propagation in prestressed concrete beam, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 92-94, 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Jarosław SEŃKO, Krzysztof SZCZUROWSKI, Projekt rozproszonego systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały II seminarium Projektu MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności”, Warszawa, 18.11.2010, str. 59÷64, 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, Koncepcja rozproszonego system monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały seminarium MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności” Warszawa, 19 listopada 2009, str. 45-50, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI, A method of stress distribution assessment in prestressed structures, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Krzysztof SZCZUROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Jędrzej MĄCZAK, Vibroacoustic condition monitoring of prestressed structures, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 170, 2008 więcej informacji

S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structures, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 161-163, 2007 więcej informacji

S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Influence of wetness factor and mechanical failure factors on the process of vibroacoustic signal generation of prestressed structures, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 90-92, 2007 więcej informacji

RADKOWSKI S., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., SZCZUROWSKI K., STRUCTURAL CONDITION EVALUATION OF PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES BASED ON ACOUSTIC AND VIBROACOUSTIC MONITORING, Diagnostyka Nr4(44)/2007 str. 105-112, 2007 więcej informacji

J. MĄCZAK, S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Wykorzystanie zjawiska modulacji amplitudowej w diagnostyce uszkodzeń struktur sprężonych., Problemy Niezawodności Systemów - XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2007, str. 349-358, 2007 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, K. Szczurowski, O pewnej metodzie diagnozowania struktur sprężonych, XII KonferencjaNaukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki. VII Ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych. Kraków 28-29 wrzesień 2006, 2006 więcej informacji 

Copyright © 2008