Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

dr hab. inż. Szymon Gontarz

tel: (022) 2348118

email: sgontarz@simr.pw.edu.pl

www: http://www.wazari.pl

nr pokoju: 1.2


Konsultacje:

W semestrze letnim 2011/12:

środa, godz

Podstawowe informacje:

Wykształcenie:

1999, Politechnika Warszawska, Ukończone Międzywydziałowe Studia Ubezpieczeń Technicznych

2004, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, magister inżynier – specjalizacja: budowa i eksploatacja maszyn

2005, uzyskany tytuł Instruktora Dyscypliny Sportu w Narciarstwie Alpejskim nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

2011, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, uzyskany tytuł doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

 Członkostwo i działalność organizacyjna:

Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej.

Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Degradacji Systemów Technicznych corocznie odbywającej się na Słowacji

Czynna funkcja recenzenta w czasopismach naukowych: IEEE Transactions on Magnetics, Diagnostyka, Zeszyty Naukowe IP.

 Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową i dydaktyczną:
 1. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt.: “Informacja aprioryczna jako kryterium adaptacji systemów sensorycznych oraz metod przetwarzania sygnałów w wykrywaniu uszkodzeń”, Politechnika Warszawska 2011r.
 2. Laureat konkursu Stypendialnego dla Doktorantów Politechniki Warszawskiej - konkurs nr CAS/1/POKL, 2009/2010r.
 3. Przyznane stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW - 2008/2009 r.
 4. Laureat konkursu Stypendialnego Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego, 2009r.
 5. Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, Warszawa, 2007 r.
 6. Druga nagroda w konkursie prezentowanych referatów na VIII Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników Gdańsk 2005 r.
 7. Druga nagroda w konkursie na najlepszą prace magisterską w roku 2003/2004 r.
 Publikacje:
 1. Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski: Impact of different factors on relationship between stress and eigenmagnetic field in steel specimen. IEEE Transactions on Magnetics Vol. 48, Issue 3, 2012
 2. S. Radkowski, S. Gontarz, J. Mączak, Comparative testing of strain gauges and magnetic field measurements of steel structures, Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 57÷72, 2011 więcej informacji
 3. Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Mączak, Jędrzej, Kujawińska, Małgorzata, Dymny, Grzegorz: Experimental comparative testing of steel structures by strain gauges, Digital Image Correlation and magnetic field methods, submitted to International Journal of Condition Monitoring - Manuscript ID IJCM-01-2012-OA-0047 2012
 4. Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski: Magnetic methods in diagnosis of machines and infrastructural objects – a survey. Diagnostyka, Nr 1(57)/2011, 3÷11
 5. Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski (2010): Shape of specimen impact on interaction between earth and eigenmagnetic fields during the tension test. Engineering Asset Lifecycle Management, 2010, Part 16, pp. 552-560, DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_63
 6. Szymon Gontarz, Marcin Jasiński, Stanisław Radkowski (2009): Use of Hilbert-Huang transform of a vibroacoustic signal in the research related to the gigacycle fatigue process. Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, pp. 85÷92.
 7. Jacek Dybała, Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski (2008): Doppler’s effect as diagnostic information in the acoustic signal. Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, pp. 67÷78.
 8. Szymon Gontarz, Peter Tse, Xiaojuan Wang, Enhanced eigenvector algorithm for recovering multiple sources of vibration signals in machine fault diagnosis, Mechanical Systems and Signal Processing, 2007 więcej informacji
 9. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006 więcej informacji
 Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, jednostka kierująca).
 1. Niemcy, Warsztaty naukowe w Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart, Faculty of Geotechnics, na temat: Contactless detection of failure of ferromagnetic components using the magnetic measurement method. 02-15.07.2007 r. Jednostka kierująca: Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.
 2. Włochy, wyjazd naukowy w Univiversity of Messina, Dept. Industrial Chemistry and Materials Engineering, w ramach programu COST Action 534 "New Materials and Systems for Prestressed Concrete Structures", 16.10.2006 – 05.11.2006 r. Temat badawczy: 'Use of acoustic emission methods to detect failures due to ageing process of prestressed structures'. Jednostka kierująca: Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.
 3. Chiny, Hong Kong , City University of Hong Kong, Manufacturing Engineering & Engineering Management, 2005 r., 6-cio miesięczna praca naukowa na stanowisku Research Assistance. Jednostka kierująca: Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.
 4. Współorganizacja i ukończenie szkolenia: Modern Starin Gauge Measurment Technology, zgodnego z kursem I i II stopnia VDI/VDE-GESA Guide Line No.2636 (Certification of courses and examinations in strain gage measurement technology), Warszawa 2009.
 5. Ukończenie kursu użytkowania oprogramowania Matlab/Simulink w zakresie: Modelowanie systemów dynamicznych w Simulinku, Kraków 20011

Zainteresowania:

sport, nauka, przyroda, sztuka, szachy i nie tylko...

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

A. Gałęzia, S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, J. Seńko, Distributed System for Monitoring of the Large Scale Infrastructure Structures Based on Analysis of Changes of its Static and Dynamic Properties, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 106–118, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.518.106, 2012 więcej informacji

S. Radkowski, S. Gontarz, J. Mączak, Comparative testing of strain gauges and magnetic field measurements of steel structures, Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 57÷72, 2011 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of Hilbert-Huang transform of a vibroacoustic signal in the research related to the gigacycle fatigue process, Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, str. 85÷92, 2009 więcej informacji

Dybała J., Gontarz Sz., Radkowski S., Doppler’s Effect As Diagnostic Information In The Acoustic Signal, Diagnostyka, Nr 4(48), pp. 67-77, 2008 więcej informacji

Szymon Gontarz, Peter Tse, Xiaojuan Wang, Enhanced eigenvector algorithm for recovering multiple sources of vibration signals in machine fault diagnosis, Mechanical Systems and Signal Processing, 2007 więcej informacji

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006 więcej informacji

Dybała J., Gontarz Sz., Zastosowanie metod ślepej separacji oraz geometrycznej selekcji cech w diagnozowaniu stanu obiektu, , 2006 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Magnetic methods in diagnosis of machines and infrastructural objects – a survey, , więcej informacji

materiały konferencyjne:

Gontarz S., Mączak J., Radkowski S., Comparative testing of strain gauge and magnetic field measurements of steel structures, Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 124-125, 2011 więcej informacji

S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, M. Witoś, Distributed system for monitoring the large scale infrastructure structures based on changes analysis of its static and dynamic properties, II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 14-16.11.2011, 2011 więcej informacji

M. Kujawińska, S. Radkowski, G. Dymny, S. Gontarz, K. Malowany, J. Mączak, Experimental comparative testing of Digital Image Correlation technique with strain gauge and magnetic field measurements of steel structures, The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK, pp. 45 + CD, 2011 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Diagnostic model based on hysteresis, IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., 2010 więcej informacji

Stanisław Radkowski, Jędrzej Mączak, Szymon Gontarz, Robert Gumiński, Distributed System For Monitoring The Large Scale Infrastructure Objects, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa, 8-10 września 2010, 2010 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Histereza jako podstawa modelu diagnostycznego, XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN – Wisła 2010r., 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Jarosław SEŃKO, Krzysztof SZCZUROWSKI, Projekt rozproszonego systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały II seminarium Projektu MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności”, Warszawa, 18.11.2010, str. 59÷64, 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, Koncepcja rozproszonego system monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały seminarium MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności” Warszawa, 19 listopada 2009, str. 45-50, 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Shape of specimen impact on interaction between earth and eigenmagnetic fields during the tension test, Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 29 (CD-ROM)., 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Shape of specimen influence on the magnetoelastics effects during the tension test, 8th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 15÷18.04.2009., 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Jin-Sheng DU, Use of passive magnetic method for stress assessment, Proceedings of ICRMS2009: International Conference on Reliability Maintainability and Safety Chengdu, China July 21-25, 2009, 2009 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, A Signal Processing For The Purpose Of Byside Monitoring Station, V Międzynarodowa Konferencja „Tarcie 2008”, 2008 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, A signal processing for the purpose of byside monitoring station, XVI francusko-polskie Seminarium Mechaniki Warszawa 15 Maj 2008, 2008 więcej informacji

J. Dybała, Sz. Gontarz, S. Radkowski, Acoustic signal processing and analysis for the byside monitoring station, Proceedings of International Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA2008), Leuven, Belgium, 15÷17.09.2008, vol. 1-8, pp. 2735÷2750, ISBN: 9789073802865, 2008 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Byside monitoring station oriented signal processing methods & survey, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Investigation of eigen magnetic field during the tensil test, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 83, 2008 więcej informacji

Gontarz S., Radkowski S., Use of passive magnetic method for condition monitoring, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 543÷552, 2008 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Own magnetic field as a source of diagnostic information, ITEE Radom, 2007 więcej informacji

Gontarz S., Radkowski S., Own magnetic field as a source of diagnostic information, VI Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, Liptowski Mikulasz 2007, 2007 więcej informacji

JacekDybała, Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure, WCEAM - CM2007, 2007 więcej informacji

Dybała J., Gontarz S., Radkowski S., Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure, Second World Congress on Engineering Asset Management and Fourth International Conference on Condition Monitoring, Harrogate, UK, 11–14.06.2007, 2007 więcej informacji

Gontarz S., Radkowski S., Wykorzystanie platformy LabView do detekcji składowych empirycznych, VI Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, Liptowski Mikulasz 2007, 2007 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Wykorzystanie transformaty Hilberta Huanga (HHT) w zadaniu detekcji i analizy efektu Dopplera, , 2007 więcej informacji

Gontarz S., Tse P., Wang X., Blind Equalization based Eigenvector Algorithm for the Recovery of Mechanical Vibrations, , 2006 więcej informacji

JacekDybała, Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, The pattern recognition in analysis of vibroacoustic signal, , 2006 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Właściwości transformaty Hilberta - Huanga w uszkodzeniowo zorientowanej analizie sygnałów wibroakustycznych, , 2006 więcej informacji

Gałęzia A., Gontarz S., Redukcja efektu zjawiska Dopplera dla potrzeb stacjonarnego stanowiska diagnostycznego, , 2005 więcej informacji

Gałęzia A., Gontarz S., Metoda dynamicznego przepróbkowania sygnału jako sposób usunięcia dopplerowskich zaburzeń częstotliwości z sygnału akustycznego, , 2004 więcej informacji

Radkowski S., Dybała J., Gontarz S., The pattern recognition in analysis of vibroacoustic signal, , więcej informacji 

Copyright © 2008