Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

dr inż. Adam Gałęzia

tel: (022) 2348511

email: agalezia@simr.pw.edu.pl

nr pokoju: 2.4a


Konsultacje:

Rok akademicki 2013/2014, semestr letni:

 Konsultacje: czwartek 16-17, niedziela (w terminach zjazdów): 9-10.
Uwaga: każdorazowo prosze o kontakt e-mailowy w celu potwierdzenia spotkaniaPodstawowe informacje:

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2004 roku na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,  specjalizacja: Budowa i eksploatacja maszyn.

Ukończył również Międzywydziałowe Studia Ubezpieczeń Technicznych.

Zainteresowania:

diagnostyka techniczna, analiza sygnałów, turystyka, sport

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

A. Gałęzia, S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, J. Seńko, Distributed System for Monitoring of the Large Scale Infrastructure Structures Based on Analysis of Changes of its Static and Dynamic Properties, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 106–118, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.518.106, 2012 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wielozadaniowa autonomiczna platform transportowa – przegląd rozwiązań, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 3(75), 2009, str. 27÷38, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, On a certain method of detection of early stages of defects of vehicle’s drive systems, Diagnostyka, 2008 więcej informacji

Dybała J., Gałęzia A., Mączak J., Verification Of Doppler Effect Removal Method for The Needs Of Pass-By Railway Condition Monitoring System, Diagnostyka, Nr 4(48), pp. 5-8, 2008 więcej informacji

RADKOWSKI S., SZCZUROWSKI K., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., Vibroacoustic monitoring, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structure, co-authors of chapter 5, COST 534 Action Final Report, ESF November 2007, 2007 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, S. RADKOWSKI, Wykorzystanie stacjonarnych stacjach monitoringu w wykrywaniu uszkodzeń pojazdów, Prace naukowe Wydziału Transportu PW, Zeszyt 63, str 61-69, 2007 więcej informacji

materiały konferencyjne:

J. Dybała, A. Gałęzia, A Novel Method of Gearbox Health Vibration Monitoring Using Empirical Mode Decomposition, in: G. Dalpiaz et al. (Eds.), Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations, Proceedings of CMMNO2013, pp. 225÷234, Springer-Verlag, ISBN: 978-3-642-39347-1, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39348-8_19, 2014 więcej informacji

Gałęzia A., Mączak J., Radkowski s., Szczurowski K., Investigation of the influence of the support conditions on the wave propagation in prestressed concrete beam, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 92-94, 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Jarosław SEŃKO, Krzysztof SZCZUROWSKI, Projekt rozproszonego systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały II seminarium Projektu MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności”, Warszawa, 18.11.2010, str. 59÷64, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Robert GUMIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Przemysław SZULIM, Adam GAŁĘZIA, Redukcja drgań od podłoża z wykorzystaniem aktywnej podpory konstrukcji, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku”, Białowieża, 21÷24.09.2010, str. 103., 2010 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, Hidden Markov models in task of condition monitoring, Proceedings of the International Conference on Condition Monitoring CM2009/MFPT2009 Dublin 2009, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, Koncepcja rozproszonego system monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały seminarium MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności” Warszawa, 19 listopada 2009, str. 45-50, 2009 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, J. MĄCZAK, S. RADKOWSKI, Multipurpose Autonomous Transport Platform – a Survey, Armament and Technics of Land Forces 2009, Liptovský Mikuláš, 11-12.11.2009, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, A certain method of hidden Markov model detection, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI, A method of stress distribution assessment in prestressed structures, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Application of Markov models in Assessment of technical Stage of technical objects, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 73, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, Problem of proper choice of discretization and quantization in symbolic transformation of signals, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 509÷514, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, Usage of symbolic analysis in condition monitoring, Proceedings of Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 2008, str. 1, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Application of the local plane concept in control diagnostics of gears, The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007 Harrogate, UK. pp. 647-656, 2007 więcej informacji

RADKOWSKI S., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., SZCZUROWSKI K., STRUCTURAL CONDITION EVALUATION OF PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES BASED ON ACOUSTIC AND VIBROACOUSTIC MONITORING, Diagnostyka Nr4(44)/2007 str. 105-112, 2007 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, S. RADKOWSKI, Teager-kaiser energy operator and hilbert transform approach to vibroacoustic signal demodulation, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 120-122, 2007 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, S. RADKOWSKI, Using of fractional fourier transform in detection of nonstationary disturbance, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 93-95, 2007 więcej informacji

Gałęzia A., Gontarz S., Redukcja efektu zjawiska Dopplera dla potrzeb stacjonarnego stanowiska diagnostycznego, , 2005 więcej informacji

Gałęzia A., Gontarz S., Metoda dynamicznego przepróbkowania sygnału jako sposób usunięcia dopplerowskich zaburzeń częstotliwości z sygnału akustycznego, , 2004 więcej informacji 

Copyright © 2008