Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

prof. nzw. dr hab. inż. Jędrzej Mączak

tel: (022) 2348118

email: jma@mechatronika.net.pl

nr pokoju: 1.3 B


Konsultacje:

Podstawowe informacje:

 

 

 

 

Uzyskane stopnie naukowe:

magistra

1984Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, samochody i ciągniki
1989Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, budowa i oprogramowanie maszyn
matematycznych

doktora

1998

Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, budowa i eksploatacja maszyn

doktora habilitowanego

2014

Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, budowa i eksploatacja maszyn

 

 Kierownictwo projektów badawczych:

  • Projekt badawczy GRANT KBN nr: 7T07B 01717.(1999-2002). Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego do oceny zmęczeniowych uszkodzeń zębów w przekładniach zębatych”
  • Projekt badawczy GRANT KBN nr: 5T07B02924 (2003-2006). „Wykorzystanie metod diagnostyki wibroakustycznej w kładach samoczynnej minimalizacji zagrożeń awarii elementów i zespołów maszyn”.
  • Projekt badawczy GRANT KBN nr: ??? (2008-2010). "Modelowo wsparte diagnozowanie stanu technicznego maszyn oraz rytycznych elementów obiektów infrastruktury"

Zainteresowania:

narty, windsurfing

 

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

Szulim P., Mączak J., Rokicki K., Lubikowski K., APPLICATION OF LOW-COST MAGNETIC FIELD AND ACCELERATION SENSORS IN DIAGNOSTICS OF LARGE-SIZE STRUCTURES, Diagnostyka, 4(14), 2013, pp 43 - 50, 2013 więcej informacji

J. Mączak, Local meshing plane analysis as a source of information about the gear quality, Mechanical Systems and Signal Processing. (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.09.012, 2013 więcej informacji

A. Gałęzia, S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, J. Seńko, Distributed System for Monitoring of the Large Scale Infrastructure Structures Based on Analysis of Changes of its Static and Dynamic Properties, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 106–118, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.518.106, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, The Active Magnetorheological Support as an Element of Damping of Vibrations Transferred from the Ground to Large-Scale Structure Supports, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 350–357, 2012 więcej informacji

P. Szulim, K. Lubikowski, J. Mączak, K. Rokicki, Zastosowanie niskobudżetowych czujników pola magnetycznego w diagnostyce konstrukcji wielkogabarytowych, Zeszyty Naukowe IP, No. 3(89), 2012, pp. 135-146, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową, Zeszyty Naukowe IP, Nr. 4(85), str. 5-12, 2011 więcej informacji

J. Mączak, Application of the local meshing plane in detecting assembly and manufacturing errors of gears, Diagnostyka, Nr 4(60)/2011, str. 47÷52, 2011 więcej informacji

S. Radkowski, S. Gontarz, J. Mączak, Comparative testing of strain gauges and magnetic field measurements of steel structures, Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 57÷72, 2011 więcej informacji

Mączak J., Rokicki K., Proaktywna strategia eksploatacji w systemach transportowych – implementacja prototypu, ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW, 2011 więcej informacji

Jędrzej Mączak, Krzysztof Szczurowski, Badanie wpływu zmiennych warunków otoczenia na odpowiedź dynamiczną konstrukcji z betonów sprężonych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 111÷118, 2010 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, The influence of environmental conditions on vibroacoustic signal parameters generated by the prestressed concrete structures, Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, p.59, 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wielozadaniowa autonomiczna platform transportowa – przegląd rozwiązań, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 3(75), 2009, str. 27÷38, 2009 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Use Of The GPS Receivers For Data Synchronization In Distributed Signal Acquisition Systems, Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 79÷82, 2008 więcej informacji

Dybała J., Gałęzia A., Mączak J., Verification Of Doppler Effect Removal Method for The Needs Of Pass-By Railway Condition Monitoring System, Diagnostyka, Nr 4(48), pp. 5-8, 2008 więcej informacji

RADKOWSKI S., SZCZUROWSKI K., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., Vibroacoustic monitoring, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structure, co-authors of chapter 5, COST 534 Action Final Report, ESF November 2007, 2007 więcej informacji

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006 więcej informacji

J. Mączak, A. Roszczewski, Autonomiczny układ diagnostyczny identyfikacji zagrożeń i minimalizacji ryzyka w układach technicznych., Diagnostyka nr 36/2005, str. 45-52, 2005 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Wykorzystanie modeli symulacyjnych w autonomicznych układach diagnostycznych, 3rd International Congress of Technical Diagnostics “DIAGNOSTICS ‘2004”. Poznań 6-9.09,2004. Diagnostyka nr. 30, tom 2, str. 15-18, 2004 więcej informacji

J. Droździel, J. Mączak, S. Radkowski, Examination of the relationship between the condition of the track and dynamic response of the vehicle while relying on measurement signals, Machine Dynamics Problems. Vol. 27 No 2, 2003, str. 25-36, 2003 więcej informacji

J. Mączak, Miara informacji Kulbacka w wykrywaniu efektów niestacjonarnych w układach mechanicznych, Akademia Techniczni-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Zeszyty Naukowe nr 5 – Budowa i Eksploatacja Maszyn, zeszyt 8, tom II, str. 71-76, 2003 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Miara informacji Kulbacka w wykrywaniu efektów niestacjonarnych w układach mechanicznych, Akademia Techniczni-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Zeszyty Naukowe nr 5 – Budowa i Eksploatacja Maszyn, zeszyt 8, tom II, str. 71-76. 2003, 2003 więcej informacji

Ryszard Filonik, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Simulation and modeling of tooth low-energy failure in helical gearbox, Machine Dynamics Problems, 2002, Vol. 26, No 2/3, Warszawa. str. 89-104, 2002 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, Use of envelope contact factor in fatigue crack diagnosis of helical gears, Machine Dynamics Problems, 2002, Vol. 26, No 2/3, Warszawa. str. 115-122, 2002 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Kształtowanie własności wibroakustycznych przekładni zębatych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej „Mechanika” nr 271/2001 z 69 str.219-226, 2001 więcej informacji

Jasiński M., Mączak J., Radkowski S., Badanie wpływu korekcji i dokładności wykonania zębów na hałaśliwość przekładni zębatej, Napędy i sterowanie, nr 3 (11), str. 6÷10, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, D. Zawisławski, Badanie wpływu zmian właściwości warstwy wierzchniej zębnika na generowany sygnał wibroakustyczny, Przegląd Mechaniczny nr.11-12/2000 str.14-23, 2000 więcej informacji

Zbigniew DĄBROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Andrzej Wilk (redaktorzy), Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym (współautor rozdziałów 3.2, 6, 7.4), ITE Warszawa-Katowice Radom 2000., 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Korygowanie zębów w przekładni zębatej a poziom i struktura generowanego dźwięku, Przegląd Mechaniczny, nr 23÷24, str. 18÷27, 2000 więcej informacji

Zbigniew DĄBROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Jacek DZIURDŹ, Jacek DYBAŁA, Jędrzej MĄCZAK, Stefan TOMASZEK, Kształtowanie właściwości wibroakustycznych elementów i zespołów maszyn (uwagi metodyczne), Instytut Podstaw Budowy maszyn PW, Warszawa 2000, (ISBN 83-912190-4-6), 2000 więcej informacji

Jędrzej Mączak, Jan Samsonowicz, Fast algorithm for calculating the Hausdorf dimensions, Machine Dynamics Problems 1999, vol.23, no.2, str.95-101, 1999 więcej informacji

Ryszard Filonik, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Apparent Interface Method as a Way of Modelling the Meshing Process Disturbances, Machine Dynamics Problems, vol. 19, 1998, s. 95-108, 1998 więcej informacji

J. Mączak, Wykorzystanie zjawiska modulacji sygnału wibroakustycznego w diagnozowaniu przekładni o zębach śrubowych, Rozprawa doktorska. Wydział SiMR PW, 1998 więcej informacji

Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Zastosowanie filtracji tercjowej sygnału wibroakustycznego w wykrywaniu błędów montażu przekładni zębatej, Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 11-12/98 str.20-26, 1998 więcej informacji

materiały konferencyjne:

J. Mączak, A Structural Health Monitoring System Based on an Analysis of Changes in the Static, Dynamic and Magnetic Properties of the Structure, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 86, 2012. doi:10.4203/ccp.99.86, 2012 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, Early Failure Detection in Large Scale Civil Engineering Structures, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 87, 2012. doi:10.4203/ccp.99.87, 2012 więcej informacji

Mączak J., Radkowski S., Rokicki K., Szczurowski K., Web platform for storing and sharing results of scientificexperiments, XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 11-14.2012r., 2012, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową, III Międzynarodowa Konferencja “Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”, 2011 więcej informacji

Gontarz S., Mączak J., Radkowski S., Comparative testing of strain gauge and magnetic field measurements of steel structures, Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 124-125, 2011 więcej informacji

S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, M. Witoś, Distributed system for monitoring the large scale infrastructure structures based on changes analysis of its static and dynamic properties, II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 14-16.11.2011, 2011 więcej informacji

M. Kujawińska, S. Radkowski, G. Dymny, S. Gontarz, K. Malowany, J. Mączak, Experimental comparative testing of Digital Image Correlation technique with strain gauge and magnetic field measurements of steel structures, The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK, pp. 45 + CD, 2011 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, The active magnetorheological support as an element of damping of vibrations transferred from the ground to large-scale structure supports, II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 2011 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, The role of monitoring systems in proactive maintenance of large scale steel structures, The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK, pp. 51 + CD, 2011 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Concept of the distributed system for monitoring the large scale infrastructure objects, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r, str. 53-55, 2010 więcej informacji

Rokicki K., Mączak J., Concept of the mobile system based on ARM microcontrollers for machine monitoring, IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., 2010 więcej informacji

Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim, Distributed diagnostic system based on programmable Can I/O hardware modules, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 119-120, 2010 więcej informacji

Stanisław Radkowski, Jędrzej Mączak, Szymon Gontarz, Robert Gumiński, Distributed System For Monitoring The Large Scale Infrastructure Objects, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa, 8-10 września 2010, 2010 więcej informacji

Gałęzia A., Mączak J., Radkowski s., Szczurowski K., Investigation of the influence of the support conditions on the wave propagation in prestressed concrete beam, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 92-94, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Robert GUMIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Przemysław SZULIM, Adam GAŁĘZIA, Redukcja drgań od podłoża z wykorzystaniem aktywnej podpory konstrukcji, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku”, Białowieża, 21÷24.09.2010, str. 103., 2010 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Evaluation Copper Smelting Process in a Fluidized Bed Furnace Based on the Analysis of a Vibroacoustic Signal’s Envelope, Machine Dynamics Problems, Vol. 32, No4, 2008, str. 67÷77 (wydane w 2009 r.), 2009 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Evolution of the instantaneous distribution of energy density on a local meshing plane as the measure of gear failures, 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety, ChengDu, China, 20-24.07.2009, str. 951-957, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, Koncepcja rozproszonego system monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały seminarium MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności” Warszawa, 19 listopada 2009, str. 45-50, 2009 więcej informacji

Jędrzej Mączak, Local meshing plane as a source of diagnostic information, 8th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 15÷18.04.2009, 2009 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Local meshing plane as a source of diagnostic information for monitoring the evolution of gear faults, Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 32, 2009 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Lokalna płaszczyzna zazębienia jako źródło informacji diagnostycznej, XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Wisła, 2009, 2009 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, J. MĄCZAK, S. RADKOWSKI, Multipurpose Autonomous Transport Platform – a Survey, Armament and Technics of Land Forces 2009, Liptovský Mikuláš, 11-12.11.2009, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI, A method of stress distribution assessment in prestressed structures, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Application of Markov models in Assessment of technical Stage of technical objects, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 73, 2008 więcej informacji

Jerzy KISILOWSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Distributed Diagnostic System in the task of monitoring copper mine ventilating station, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 96, 2008 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, The concept of the distributed diagnostic system for structural health monitoring of critical elements of infrastructure objects, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 1059÷1063., 2008 więcej informacji

Krzysztof SZCZUROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Jędrzej MĄCZAK, Vibroacoustic condition monitoring of prestressed structures, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 170, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Application of the local plane concept in control diagnostics of gears, The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007 Harrogate, UK. pp. 647-656, 2007 więcej informacji

Mączak Jędrzej, Diagnostic system of copper mine ventilation station as an example of distributed diagnostic system, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 129-131, 2007 więcej informacji

J. Mączak, Diagnozowanie obiektów wielkogabarytowych – możliwości i perspektywy rozwoju, XXX Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Węgierska Górka, 2007 więcej informacji

RADKOWSKI S., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., SZCZUROWSKI K., STRUCTURAL CONDITION EVALUATION OF PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES BASED ON ACOUSTIC AND VIBROACOUSTIC MONITORING, Diagnostyka Nr4(44)/2007 str. 105-112, 2007 więcej informacji

J. Mączak, Structure of distributed diagnostic systems as a function of particular diagnostic task, 20th International Congress “Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management” (COMADEM 2007), 13-15.07.2007r. Faro, Portugalia, str. 171-178, 2007 więcej informacji

J. MĄCZAK, S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Wykorzystanie zjawiska modulacji amplitudowej w diagnostyce uszkodzeń struktur sprężonych., Problemy Niezawodności Systemów - XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2007, str. 349-358, 2007 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, K. Szczurowski, O pewnej metodzie diagnozowania struktur sprężonych, XII KonferencjaNaukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki. VII Ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych. Kraków 28-29 wrzesień 2006, 2006 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Wybrane problemy budowy autonomicznych układów diagnostycznych, XXXIII Ogólnopolskie Seminarium DIAGNOSTYKA MASZYN, Węgierska Górka 06.03-11.03.2006. str 70, 2006 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Wybrane problemy budowy autonomicznych układów diagnostycznych, XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 6-11.03.2006, str. 70, 2006 więcej informacji

J. Mączak, A method of detecting of local disturbances in dynamic response of diagnosed machine element, International Conference on Condition Monitoring “CONDITION MONITORING ‘05”, King’s College 18th-21st July 2005,Cambridge, Wielka Brytania, 2005 więcej informacji

J. Mączak, M. Zawisza, Miary zmęczeniowego uszkodzenia kół zębatych, Diagnostyka nr 34/2005, str. 121-126, 2005 więcej informacji

J. Mączak, Zastosowanie wielowymiarowej transformaty Hilberta w diagnostyce maszyn, XXXII Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 28.02-05.03.2005, str. 61, 2005 więcej informacji

J. Mączak, Badania zależności pomiędzy propagacją pęknięć zmęczeniowych w podstawie zęba a lokalnymi parametrami sygnału diagnostycznego, XXXI Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 1-6.03.2004, 2004 więcej informacji

J. Mączak, On a certain method of using local measures of fatigue-related damage of teeth in a toothed gear, 17th International Congress “Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management” (COMADEM 2004), Cambridge, UK, 2004 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Dekompozycja obwiedni niestacjonarnego sygnału jako sposób diagnozowania stanu obiektu, X Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki WibroTech, Kraków 24-25.03.2003, s. 102-103, 2003 więcej informacji

Józef DROŹDZIEL, Jędrzej MACZAK, Examination of signal nonstationary phenomena related to quality of rail tracks and vehicle dynamic response, COMADEM 2003Proceedings of the 16th International Congress “CONDITION MONITORING AND DIAGNOSTIC ENGINEERING MANAGEMENT” (Comadem 2003), Vaxjo, Szwecja, s. 435-443, 2003 więcej informacji

R. Filonik, J. Mączak, S. Radkowski, Modelowanie wpływu zmęczeniowego pęknięcia zęba na naprężenia w podstawie zęba, XI Polish-Ukrainian Conference on „CAD In Machinery Design – Implementation and Educational Problems”. IPBM-PW, czerwiec 2003, str. 19-25, 2003 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wykrywanie lokalnych zaburzeń w sygnale na przykładzie pomiarów geometrycznych toru kolejowego, XXX Jubileuszowe Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN. Węgierska Górka 2003. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2003 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Algorytm wczesnego wykrywania zmęczeniowego uszkodzenia zębów w przekładni zębatej, XXIX Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN” . Węgierska Górka 04.03-09.03.2002 r., str.247-254, 2002 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Maciej ZAWISZA, Wpływy rozwoju pęknięcia u podstawy zęba na poziom drgań i hałasu przekładni zębatej, Materiały VIII Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa 2002, 2002 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Modelowanie i symulacja wzrostu szczeliny u podstawy zęba jako zaburzenia sygnału wibroakustycznego przekładni zębatej, Materiały VII Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa 2001, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Modelowanie wibroakustycznych sygnałów zaburzonych zmęczeniowym uszkodzeniem zęba w przekładni zębatej, Problemy Eksploatacji, 2001, nr 3, s. 131--139, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Mikołaj SARRACH, Obwiednia sygnalu niestacjonarnego jako symptom rozwoju uszkodzenia, XXIX Zimowa Szkoła Niezawodności „KOMPUTEROWO WSPOMAGANA ANALIZA NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW”. Szczyrk 08-13.01.2001r. Str. 261-271, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Use of factorial simulation experiment in gearbox vibroacoustic diagnostics, 14th International Congress „Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management”, (COMADEM 2001), 04-06.09.2001r. Manchester. UK, str.857-864, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Maciek ZAWISZA, Badanie i modelowanie efektów pittingu w przekładni zębatej, Materiały VI Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa 2000; str. 97-104. (R 169 / 00 – 21), 2000 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Frequency structure of nonstationary signals envelope as a diagnostic parameter, II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej "Diagnostyka 2000". Warszawa 19-22.09.2000. CD [p2_15.pdf]; vol. 2, str 176, 2000 więcej informacji

Ryszard Filonik, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Symulacyjny model zaburzeń warunków przyporu w przekładni zębatej o zębach śrubowych, XXVII Ogólnopolskie Sympozjum "DIAGNOSTYKA MASZYN". Węgierska Górka 28.02.-04.03.2000r. Zeszyt 1/2000 str.91-96, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wpływ błędów wykonania i geometrii zazębienia na poziom drgań i hałasu przekładni zębatej, IV Szkoła Analizy Modalnej - konferencja „Napędy’99”, Szczyrk, str. 135÷144, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Diagnosing of misalignment errors in aircraft power transmission system, . 6th International Conference Aircraft and Helicopters’ Diagnostics „AIRDIAG’99”, 02-03.12.1999, ITWL Warszawa, 1999 więcej informacji

Jan SAMSONOWICZ, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Zagadnienia wykorzystania modeli chaotycznych w diagnozowaniu maszyn, XVII Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 28.02-04.03.2000r. Zeszyt 2/1999 str.2/30-2/37, 1999 więcej informacji 

Copyright © 2008