Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

dr inż. Robert Gumiński

tel: (022) 2348772

email: rgumin@simr.pw.edu.pl

www: http://vibrolab.simr.pw.edu.pl/Guminski.htm

nr pokoju: 4.1.11


Konsultacje:

W semestrze letnim 2011/12:

wtorek godz. 14.00-15.00

Podstawowe informacje:

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2002 roku na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych – specjalizacja: Ekologia i Eksploatacja Maszyn.


Od 2002 roku jest doktorantem na wydziale Samochodów i maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej – kierunek: Pojazdy, Maszyny Robocze i Organizacja Transportu.

Zainteresowania:

majsterkowanie, origami

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

Ciężkowski P. , Gumiński R., Rozkład normalny do opisu sił w płycie rozporowej kruszarki modelowej Blake'a, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(81)/2010, s. 21-31, ISSN 1642-347X, 2010 więcej informacji

Robert Gumiński, Marcin Jasiński, Stanisław Radkowski, SMALL-SIZED TEST BED FOR DIAGNOSING THE GIGACYCLE FATIGUE PROCESSES, Diagnostyka 1(45)/ 2008, 2008 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of vibroacoustic diagnostics in technical state assessment: a bayesian approach, Journal of KONES, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, A certain method of using diagnostic information for technical risk analysis, Journal of KONBiN, 2006 więcej informacji

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wykorzystanie związków uszkodzenie - symptom - zadanie funkcjonalne w projektowaniu elementów układu napędowego, Diagnostyka Vol.33, 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Zastosowanie modeli proporcjonalnych w analizie ryzyka, Diagnostyka Vol. 34, 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wojciech Sobczykiewicz, Zastosowanie proporcjonalnych modeli uszkodzeń w analizie niezawodności na przykładzie układu antropotechnicznego, Problemy Maszyn Roboczych z.23, 2004 więcej informacji

Praca zbiorowa pod redakcją W.Cholewy, K.T.Kosmowskiego, S.Radkowskiego, Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej, , więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Robert GUMIŃSKI, SPECTRUM WIDTH FACTOR AS A DIAGNOSTIC PARAMETER DETERMINING THE DEGREE OF DAMAGE OF TOOTH SURFACE, , więcej informacji

materiały konferencyjne:

Stanisław Radkowski, Jędrzej Mączak, Szymon Gontarz, Robert Gumiński, Distributed System For Monitoring The Large Scale Infrastructure Objects, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa, 8-10 września 2010, 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Jarosław SEŃKO, Krzysztof SZCZUROWSKI, Projekt rozproszonego systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały II seminarium Projektu MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności”, Warszawa, 18.11.2010, str. 59÷64, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Robert GUMIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Przemysław SZULIM, Adam GAŁĘZIA, Redukcja drgań od podłoża z wykorzystaniem aktywnej podpory konstrukcji, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku”, Białowieża, 21÷24.09.2010, str. 103., 2010 więcej informacji

Stanisław Radkowski, Robert Gumiński, Impact of vibroacoustic diagnostics on certainty of reliability assessment, WCEAM 2009, 28 - 30 September 2009, Athens, Greece, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, Koncepcja rozproszonego system monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały seminarium MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności” Warszawa, 19 listopada 2009, str. 45-50, 2009 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski,, Using bayes networks in pre-posteriori analysis, VII SDST, 2008 więcej informacji

Robert GUMIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Vibroacoustic Diagnostic Parameters as covariances in proportional hazard models, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 86, 2008 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, On certain problems of adopting an a priori distribution in the process of bayesian updating, VI SDST, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use fisher information matrix in the evaluation of the failure rate function, VI SDST, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Diagnostyka a zmniejszenie niepewności oceny ryzyka technicznego, Materiały szkoły niezawodności Szczyrk, 2006 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, O pewnej metodzie wykorzystania informacji aposteriorycznej w zadaniu zmniejszenia niepewności oszacowania ryzyka, X Międzynarodowe Sympozjum im. prof. Czesława Kanafojskiego Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych Płock, 2006 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of vibroacoustic diagnosis in reducing the uncertainty of technical risk estimation, ICSV13, 2006 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, O pewnej metodzie kształtowania podatności diagnostycznej na etapie projektowania, Materiały konferencyjne Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo, 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of Proportional Hazards Model in Risk Analysis in The Light of Global Approach Directives, Materiały konferencyjne TEHOSS, 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wojciech Sobczykiewicz, Zastosowanie modeli proporcjonalnych w analizie ryzyka, IV Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, 2004 więcej informacji 

Copyright © 2008