Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

dr inż. Marcin Jasiński

tel: (022) 234-81-17

email: jachuu@simr.pw.edu.pl

nr pokoju: 1.3 B


Konsultacje:

czwartek, 14-15, 

piątek, godz. 10-11.

Podstawowe informacje:

Dziedziny badań:

  • Diagnostyka wibroakustyczna z wykorzystaniem widm wyższych rzędów
  • Sensoryka i aktuatoryka w pojazdach

Zainteresowania:

Rajdy samochodów terenowych 

 

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

A. Gałęzia, S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, J. Seńko, Distributed System for Monitoring of the Large Scale Infrastructure Structures Based on Analysis of Changes of its Static and Dynamic Properties, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 106–118, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.518.106, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, The Active Magnetorheological Support as an Element of Damping of Vibrations Transferred from the Ground to Large-Scale Structure Supports, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 350–357, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową, Zeszyty Naukowe IP, Nr. 4(85), str. 5-12, 2011 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704-716, doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001, 2011 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Use of bispectral measures in the failure stage evolution development, Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, pp. 80-81, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox, Engineering Asset Lifecycle Management, Part 19, pp. 651-660, DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_76, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 65÷72., 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Examination of the impact of amplitude-modulated vibration on the course of a fatigue test (HCF), Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 35÷40, 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of Hilbert-Huang transform of a vibroacoustic signal in the research related to the gigacycle fatigue process, Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, str. 85÷92, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Mechatroniczne stanowisko do zmęczeniowych badań gigacyklowych, Projektowanie Mechatroniczne zagadnienia wybrane, 2008, Kraków, str.71÷79, 2008 więcej informacji

Robert Gumiński, Marcin Jasiński, Stanisław Radkowski, SMALL-SIZED TEST BED FOR DIAGNOSING THE GIGACYCLE FATIGUE PROCESSES, Diagnostyka 1(45)/ 2008, 2008 więcej informacji

Grzegorz BORUTA, Marcin JASIŃSKI, The Multidimensional Diesel Engine Diagnosis Based on the Vibroacoustic signal spectrum analysis, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4, 2008, str. 63÷72, 2008 więcej informacji

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Diagnozowanie gigacyklowych procesów zmęczeniowych w przekładni zębatej, Diagnostyka, Vol. 36, str. 13÷24, 2005 więcej informacji

Boruta G., Jasiński M., Wykorzystanie analizy składowych głównych w diagnostyce silników o zapłonie samoczynnym., Diagnostyka, Vol. 34, str. 43÷50., 2005 więcej informacji

Jasiński M., Empiryczne modele w szczegółowej diagnostyce przekładni zębatej, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska., 2004 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Zastosowanie składowych głównych w diagnozowaniu maszyn, Diagnostyka, Vol. 30 (1), str. 207÷210, 2004 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Signal Preparation for the Method of Principal Components, Machine Dynamics Problems, Vol. 27, no. 3, pp. 79÷92., 2003 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Bispectrum as a Symptom of Damages in a Rolling Bearing Diagnostics., Machine Dynamics Problems, 2001, Vol. 25, no. 1, pp. 93÷107., 2001 więcej informacji

Jasiński M., Mączak J., Radkowski S., Badanie wpływu korekcji i dokładności wykonania zębów na hałaśliwość przekładni zębatej, Napędy i sterowanie, nr 3 (11), str. 6÷10, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, D. Zawisławski, Badanie wpływu zmian właściwości warstwy wierzchniej zębnika na generowany sygnał wibroakustyczny, Przegląd Mechaniczny nr.11-12/2000 str.14-23, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Korygowanie zębów w przekładni zębatej a poziom i struktura generowanego dźwięku, Przegląd Mechaniczny, nr 23÷24, str. 18÷27, 2000 więcej informacji

Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Zastosowanie filtracji tercjowej sygnału wibroakustycznego w wykrywaniu błędów montażu przekładni zębatej, Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 11-12/98 str.20-26, 1998 więcej informacji

materiały konferencyjne:

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową, III Międzynarodowa Konferencja “Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”, 2011 więcej informacji

S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, M. Witoś, Distributed system for monitoring the large scale infrastructure structures based on changes analysis of its static and dynamic properties, II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 14-16.11.2011, 2011 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, The active magnetorheological support as an element of damping of vibrations transferred from the ground to large-scale structure supports, II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 2011 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, An approach to the low-amplitude fatigue testing, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 103-106., 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Bispectral Measures as the Indicators of Failure Stage Evolution Development, Proc. of 37th Solid Mechanics Conference „SOLMECH 2010”, Warsaw, Poland, pp. 90-91., 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Jarosław SEŃKO, Krzysztof SZCZUROWSKI, Projekt rozproszonego systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały II seminarium Projektu MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności”, Warszawa, 18.11.2010, str. 59÷64, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Robert GUMIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Przemysław SZULIM, Adam GAŁĘZIA, Redukcja drgań od podłoża z wykorzystaniem aktywnej podpory konstrukcji, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku”, Białowieża, 21÷24.09.2010, str. 103., 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Using of the specimen’s eigenfrequency in the high-cycle fatigue testing, XVIII Francusko-Polskie Seminarium Mechaniki, Warszawa 31 Maja 2010 r. (poster), 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów, XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN – Wisła 2010r., str. 45, CD-ROM., 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, Koncepcja rozproszonego system monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały seminarium MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności” Warszawa, 19 listopada 2009, str. 45-50, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral measures in the vibroacoustic diagnosis of gears, Proc. of 16th International Congress on Sound and Vibration (ICSV16), Kraków, 5÷9 July, Poland, str. 177, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox, Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 32, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of higher spectra analysis in the frequency-control system of the gigacycle fatigue testing, 8th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 15÷18.04.2009, str. 65÷67, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the Contactless Measurement Method in the Frequency-Control System of the Gigacycle Fatigue Test, Proceedings of the Symposium Plasticity 2009, St Thomas, Virgin Islands, USA, 2009, 2009 więcej informacji

YIAKOPOULOS C.T., GRYLLIAS K.C., ANTONIADIS I.A., Marcin JASIŃSKI, Application of cyclostationary analysis for fault trending of damaged gears, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Mechatroniczne stanowisko do zmęczeniowych badań gigacyklowych, VIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, AGH, Kraków, 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the higher spectra and the Wigner’s analysis in the gigacycle fatigue testing, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 730÷743, 2008 więcej informacji

Grzegorz BORUTA, Marcin JASIŃSKI, Andrzej PIĘTAK, Use of the Principal Components Analysis in the diesel engine diagnostics based on the spectrum of the vibroacoustic signal, Proceedings of Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 2008, str. 1÷2, 2008 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Use of the recording-control system in the gigacycle fatigue testing, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the small-sized mechatronic test bed in the fatigue testing, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 90, 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Wykorzystanie bezdotykowego układu pomiarowego w badaniach gigacyklowych, XXXV Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Węgierska Górka, 2008 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., A Method of Vibroacoustic Signal Information Application in Investigations of the Gigacycle Fatigue Lifetime, Proc. of the 6th International Seminar on Technical System Degradation Problems. ITE Radom, str. 100÷102, 2007 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Use of Reduction of Dimensionality in Evaluation of Fatigue-Related Failures in a Power Unit of a Suburban Train, Proc. of The International Conference WCEAM-CM 2007. Harrogate, United Kingdom, 2007 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Analiza składowych głównych jako podstawa doboru diagnostycznego modelu empirycznego, Materiały IV Seminarium Degradacji Systemów Technicznych nt. „Analiza Ryzyka i Diagnostyka Procesów Degradacyjnych i Zmęczeniowych”. IPBM Warszawa , str. 29÷37., 2005 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Wykorzystanie analizy składowych głównych w diagnostyce przekładni zębatych, XXXII Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Węgierska Górka, str. 53 (CD-ROM)., 2005 więcej informacji

Boruta G., Jasiński M., Zastosowanie analizy składowych głównych w wibroakustycznej diagnostyce tłokowego silnika spalinowego, IX Międzynarodowe Sympozjum IPMiT „Doskonalenie konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych, Tom 1, str. 103÷112, 2005 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Zastosowanie metody składowych głównych w badaniu przyczyn uszkodzeń, XXXIII Zimowa Szkoła Niezawodności „Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń”. Szczyrk, str. 180÷191., 2005 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wpływ błędów wykonania i geometrii zazębienia na poziom drgań i hałasu przekładni zębatej, IV Szkoła Analizy Modalnej - konferencja „Napędy’99”, Szczyrk, str. 135÷144, 2000 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Zawisza M, Wykorzystanie wibroakustycznych sygnałów pasmowych w diagnozowaniu uszkodzeń kół zębatych, XXVIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Problemy Decyzyjne w Inżynierii Niezawodności, Szczyrk, str. 99÷107, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Diagnosing of misalignment errors in aircraft power transmission system, . 6th International Conference Aircraft and Helicopters’ Diagnostics „AIRDIAG’99”, 02-03.12.1999, ITWL Warszawa, 1999 więcej informacji 

Copyright © 2008