Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Pracownicy

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

tel: (022) 2348117

email: ras@simr.pw.edu.pl

nr pokoju: 1.3 A


Konsultacje:

Rok akademicki 2016/2017 - semestr zimowy:

konsultacje dziekańskie: wtorek 13.00 - 14.00 pok. 0.5

konsultacje studenckie: wtorek 14.00 - 16.00 pok. 1.3A

Podstawowe informacje:

Miejsce zatrudnienia, członkostwa i funkcje oraz zajmowane stanowiska:

 1. Politechnika Warszawska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Instytut Pojazdów; stanowisko:
  Dyrektor
  Adres:
  ul. L. Narbutta 84, Gmach Samochodów i Ciągników, 02-524 Warszawa
 2. Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV Nauk Technicznych; Komitet Budowy Maszyn;
  stanowisko: Członek Prezydium
  Adres:
  al. Jana Pawła II 37 (Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
  Politechniki Krakowskiej), 31-864 Kraków

Informacje o liczbie cytowań oraz indeksie H dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu):

 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań: 67
 • indeks H (wg Web of Science): 7

Przebieg kariery naukowej:

Uzyskane stopnie naukowe:

 • magistra – 1973 - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Maszyny Robocze Ciężkie,
 • doktora – 1977 - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Budowa i Eksploatacja Maszyn,
 • doktora habilitowanego – 1995 - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Budowa i Eksploatacja Maszyn,
 • profesora – 2002 - Specjalność: Budowa i Eksploatacja Maszyn
 • profesora zwyczajnego – 2009
Najważniejsze publikacje:

publikacja

Lista JCRimpact factorliczba cytowań
Jasiński M., Radkowski S, Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704-716, doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001, 2011TAK1.762  -
Jasiński M., Radkowski S., Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox. Engineering Asset Lifecycle Management,
2010, Part 19, pp. 651-660, DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_76
 - - -
Gumiński R., Radkowski S.: Prognosis of Gear Fatigue Crack Using Vibroacoustic Signal. Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, pp. 81 – 20 pktTAK0.552 -
Radkowski S.: Use of vibroacoustic diagnostic in proactive maintenance strategy. Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, pp. 58 – 20 pkt.TAK0.552 -
DEUSZKIEWICZ P., RADKOWSKI S. ON-LINE CONDITION MONITORING OF A POWER TRANSMISSION OF A RAIL VEHICLE, Mechanical Systems and Signal Procesing 2003,17(6), 1321-1334TAK2.2111
Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Impact of different factors on relationship between stress and eigenmagnetic field in steel specimen. IEEE Transactions on Magnetics Vol. 48, Issue 3, 2012.TAK1.06 -
Radkowski S., Vibro-acoustic diagnostics of low-energy stage of failures evolution, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING  Volume: 223   Issue: G5   Pages: 589-597TAk1.05 -
Radkowski S. Non-linearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures, INSIGHT  Volume: 50   Issue: 8   Pages: 419-422,  Published: AUG 2008TAK0.622
Dybala J, Radkowski S, Geometrical method of selection of features of diagnostic signals, MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING  Volume: 21   Issue: 2   Pages: 761-779, 2007 32TAK2.847
Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI: Use of vibroacoustic signals for diagnosis of prestressed structures. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, Vol. 14, No. 1, 2012, str. 84-91TAK0.319 -

 

Wykonawca lub kierownik w projektach badawczych:

Tytuł: Modelowo wsparta prognoza destrukcji układu jako podstawa nowej strategii eksploatacji
Numer projektu: 4 T07B 030 29
Źródło finansowania: grant KBN
Lata i miejsce realizacji: 2005-2008
Charakter udziału: konsultant projektu
Wykaz najważniejszych publikacji:
- Radkowski S., Zawisza M., Wykorzystanie modeli diagnostycznych we wspartych analizą ryzyka procedurach utrzymania maszyn”, Diagnostyka, 2005, vol. 36, str. 7-12.
- Radkowski S., Zawisza M., Forecast of a system’s destruction as the basis for a new strategy of system operation.”, International Institute of Acoustics and Vibration Proceedings of the Thirteenth International Congress on Sound and Vibration (ICSV13), Wiedeń 2006.
- Radkowski S., Wykorzystanie informacji diagnostycznej w zorientowanej na bezpieczeństwo eksploatacji maszyn”, Diagnostyka ‘2 (38)/2006 str 85-92.

Tytuł: Prognozowanie i analiza gigacyklowej trwałości zmęczeniowej metodami diagnostyki wibroakustycznej
Numer projektu: T07B 021 30
Źródło finansowania: grant KBN
Lata i miejsce realizacji: 2006-2009, Politechnika Warszawska
Charakter udziału: konsultant projektu
Wykaz najważniejszych publikacji:
- Gumiński R. Jasiński M., Radkowski S., Small-sized test bed for diagnosing the gigacycle fatigue processes, Diagnostyka Vol. 45, Nr 1, 2008, str. 5÷10.
- Jasiński M., Radkowski S., Use of the Contactless Measurement Method in the Frequency-Control System of the Gigacycle Fatigue Test. Proceedings of the Symposium Plasticity 2009, St Thomas, Virgin Islands, USA, 2009.
- Jasiński M., Radkowski S., Use of the higher spectra and the Wigner’s analysis in the gigacycle fatigue testing. Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 730÷743.
- Jasiński M., Radkowski S., Use of reduction of dimensionality in evaluation of fatigue-related failures in a power unit of a suburban train” The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The  4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007  Harrogate, UK. pp. 835-844, 2007.

Tytuł: Metoda monitoringu wczesnych faz rozwoju uszkodzeń pojazdów szynowych
Numer projektu: 4 T12C 07428
Źródło finansowania: grant KBN
Lata i miejsce realizacji: 2005-2007
Charakter udziału: kierownik projektu
Wykaz najważniejszych publikacji:
- RADKOWSKI S., “Pattern recognition as the of Failure development diagnosing of vehicle power unit system.” Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 13, No 3, pp331-338, 2006
- S. RADKOWSKI „Use of vibroacoustical signal in detection early stages of failures” Eksploatacja i Niezawodność nr 3/2007 str. 11-18
- S. RADKOWSKI “Nonlinearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures.” The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The  4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007  Harrogate, UK. pp. 1625-1634
- J. DYBAŁA, S. GONTARZ, S. RADKOWSKI “Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure.” The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The  4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007  Harrogate, UK. pp. 553-564
- R. GUMIŃSKI, S. RADKOWSKI “On certain problems of adopting an a priori distribution in the process of bayesian updating.” , 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 70-74

Tytuł: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu obrazów wczesnych faz uszkodzeń
Numer projektu: 4 T07B 013 26
Źródło finansowania: grant KBN
Lata i miejsce realizacji: 2006-2008
Charakter udziału: konsultant projektu
Wykaz najważniejszych publikacji:
- Stanisław RADKOWSKI, Maciej ZAWISZA
Use of vibroacoustic signal for evaluation of fatigue-related damage of toothed gears. 17th International Congress “CONDITION MONITORING AND DIAGNOSTIC ENGINEERING MANAGEMENT” (COMADEM 2004), Cambridge, 23-25.08.2004. Published by COMADEM INTERNATIONAL, Birmingham, str. 125-134.
- Jacek DYBAŁA, Stanisław RADKOWSKI,
Wykorzystanie sieci neuronowych CP w wibroakustycznej diagnostyce uszkodzeń przekładni zębatej, Diagnostyka, 2004, vol. 31, str. 59-66.
- Jacek DYBAŁA, Stanisław RADKOWSKI
Using of geometrical method of feature selection in time-frequency analysis of vibroacoustic signals.
Twelfth International Congress on Sound and Vibration, ICSV12, Lisbon, 11-14 July 2005.
- Jacek DYBAŁA, O metodach ślepego przetwarzania sygnałów diagnostycznych. Diagnostyka, 2005, vol. 36, str. 53-60
- Jacek DYBAŁA , Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, The pattern recognition in analysis of vibroacoustic signal, The Thirteenth International Congress of Sound and Vibration. ICSV13, Vienna, 2-6  July 2006. CD
- Jacek DYBAŁA, Stanisław RADKOWSKI, Geometrical method of selection of features of diagnostic signals., Mechanical Systems and Signal Processing, February 2007, Volume 21, Issue 2, Pages 761-779.

Tytuł: Structural condition evaluation of prestressed concrete structures based on acoustic and vibroacoustic monitoring
Numer projektu: COST Action 534, Working Group 3 - Group Project 4
Źródło finansowania: 7 Europejski Program Ramowy
Lata i miejsce realizacji: 2004-
Charakter udziału: koordynator grupy, członek komitetu sterującego
Wykaz najważniejszych publikacji:
Gałęzia A., Radkowski S., Mączak J., Szczurowski K., Final report of COST ACTION 534. New materials, Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials, Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009
Stanisław RADKOWSKI, Wojciech MANAJ, Krzysztof KURZYDŁOWSKI wspólautor rozdziału 3.5.6: Ultrasonic techniques w Rob POLDER i inni: COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 202÷205.


Tytuł: Wykorzystanie zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów w wykrywaniu wczesnych faz uszkodzeń maszyn
Numer projektu: Grecja/296/2006
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Lata i miejsce realizacji: 2006-2007
Charakter udziału: kierownik projektu
Wykaz najważniejszych publikacji:
- S. GONTARZ, S. RADKOWSKI, “Use of LabVIEW platform for empirical components detection” 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 103-107

Tytuł: Inteligentne metody klasyfikacji uszkodzeń maszyn.
Numer projektu: projekt badawczy specjalny: Chiny/52/2007
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Lata i miejsce realizacji: 2007-2009
Charakter udziału: wykonawca
Wykaz najważniejszych publikacji:
- Jacek DYBAŁA, Stanisław RADKOWSKI, Geometrical method of selection of features of diagnostic signals, Mechanical Systems and Signal Processing, February 2007, Volume 21, Issue 2, Pages 761-779
- Stanisław RADKOWSKI, Use of vibroacoustical signal in detection early stages of failures, Eksploatacja i Niezawodność nr 3/2007 str. 11-18
- Jacek DYBAŁA, Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure, The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The  4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007  Harrogate, UK. pp. 553-564
- Stanisław RADKOWSKI,  Vibroacoustic monitoring of mechanical systems for proactive maintenance, Diagnostyka, Vol. 47, No. 3, 2008, str. 157÷164. (Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008)
- Stanisław RADKOWSKI, Vibro-acoustic diagnostics of low energy stage of failures evolution, Proceedings of Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 2008
- Jacek DYBAŁA,  Use of task-oriented dynamic resampling in reduction of signal non-stationarity, Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 25÷30

Tytuł: Modelowo wsparte diagnozowanie stanu technicznego maszyn oraz krytycznych elementów obiektów infrastruktury
Numer projektu: N 504-488934
Źródło finansowania: grant MNiSW
Lata i miejsce realizacji: 2008-2010
Charakter udziału: wykonawca
Wykaz najważniejszych publikacji:
- Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI: A method of stress distribution assessment in prestressed structures. 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008.
- Jędrzej MĄCZAK: Use Of The GPS Receivers For Data Synchronization In Distributed Signal Acquisition Systems. Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008.
- Jędrzej MĄCZAK: The concept of the distributed diagnostic system for structural health monitoring of critical elements of infrastructure objects. Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China.
- Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Shape of specimen impact on interaction between earth and eigenmagnetic fields during the tension test. Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 29.
- Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Histereza jako podstawa modelu diagnostycznego. XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN – Wisła 2010r., str. 44.
- Jędrzej MĄCZAK: The influence of environmental conditions on vibroacoustic signal parameters generated by the prestressed concrete structures. Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, pp. 59.
- Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI: Badanie wpływu zmiennych warunków otoczenia na odpowiedź dynamiczną konstrukcji z betonów sprężonych.  Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010.

Tytuł: Wykorzystanie multisensorycznej stacji monitoringu w diagnozowaniu stanu technicznego i zachowania przemieszczających się obiektów technicznych
Numer projektu: N N504 402935
Źródło finansowania: grant MNiSW
Lata i miejsce realizacji: 2008-2011
Charakter udziału: wykonawca
Wykaz najważniejszych publikacji:
- Jacek DYBAŁA: Use of task-oriented dynamic resampling in reduction of signal non-stationarity. Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 25÷30.
- Jacek DYBAŁA: Application of geometrical feature selection method to machinery state recognition. Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 442÷447 (CD-ROM).
- Jacek DYBAŁA, Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Doppler’s effect as diagnostic information in the acoustic signal. Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 67÷78
- Jędrzej MĄCZAK, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA: Verification of Doppler effect removal method for the needs of pass-by railway condition monitoring system. Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 5÷8.
- Jacek DYBAŁA: Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem neuronowego klasyfikatora NBV. Diagnostyka, Nr 3(51), 2009, str. 105-112.
- Jacek DYBAŁA: Comparative Analysis of Support Vector Machine and Nearest Boundary Vector Classifier. 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety (ICRMS'2009), Chengdu, China, 20-24.07.2009
- Jakub KOMODA, Jacek DYBAŁA: Image change detection as a supplement for adaptive cruise control with stop&go functionality., Diagnostyka, 4(56), 2010,
pp. 43÷47.

Tytuł: Proaktywna strategia eksploatacji w systemie transportowym
Numer projektu: N N509 289235
Źródło finansowania: grant MNiSW
Lata i miejsce realizacji: 2008-2011
Charakter udziału: kierownik projektu
Wykaz najważniejszych publikacji:
- Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox. Engineering Asset Lifecycle Management, 2010, Part 19, pp. 651-660, DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_76
- Stanisław RADKOWSKI: Vibroacoustic monitoring of mechanical systems for proactive maintenance. Diagnostyka, Vol. 47, No. 3, 2008, str. 157÷164. (Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008)
- Stanisław RADKOWSKI , Maciej ZAWISZA: Failure Oriented Diagnostic Models in Condition Monitoring. Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 93÷98.
- Stanisław RADKOWSKI: Vibro-acoustic diagnostics of low-energy stage of failure evolution. Proc. IMechE, Vol. 223 (G5), 2009, str. 589÷597. 20 pkt. (Impact Factor 1.05)
- Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI: Nonlinearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures. Archives of transport, Vol. XXII, No 4, 2010, pp. 447÷462.
- Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI: Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing. MSSP Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704-716, doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001 – 32 pkt. (Impact Factor 1.762)

Tytuł: MONIT - Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności
Numer projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Źródło finansowania: Projekt strukturalny finansowany ze środków Unii Europejskiej
Lata i miejsce realizacji: 2008-2012 (w trakcie realizacji)
Charakter udziału: koordynator zadania
Wykaz najważniejszych publikacji:
- Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Diagnostic model based on hysteresis. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 98-99.
- Gontarz S., Mączak J., Radkowski S. COMPARATIVE TESTING OF STRAIN GAUGE AND MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS OF STEEL STRUCTURES. Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 124-125.
- Małgorzata Kujawińska, Stanisław Radkowski, Grzegorz Dymny, Szymon Gontarz, Krzysztof Malowany, Jędrzej Mączak: Experimental comparative testing of Digital Image Correlation technique with strain gauge and magnetic field measurements of steel structures. The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK
- Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Impact of different factors on relationship between stress and eigenmagnetic field in steel specimen. IEEE Transactions on Magnetics Vol. 48, Issue 3, 2012. – 27 pkt

Tytuł: MID-MOD
Numer projektu: europejski projekt badawczy MID-MOD „Mid-frequency vibro-acoustic modelling tools – Innovative CAE methodologies to strengthen European competitiveness”, Europejski projekt badawczy realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej
Źródło finansowania: 7 Program Ramowy Unii Europejskiej
Lata i miejsce realizacji: 2009-2011
Charakter udziału: członek komitetu sterującego
Wykaz najważniejszych publikacji:
Gałęzia A., Gumiński R., Radkowski S., Summary of measurement tasks performed in framework of MID-MOD project. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 5(86), 2011, str. 51÷60
GAŁĘZIA A., GUMIŃSKI R., RADKOWSKI S.: Utilization of validation tasks in mid-mod project operating within a framework of fp7. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 95-96.

Tytuł Kogeneracyjne zwiększenie efektywności energetycznej wielopaliwowego silnika spalinowego z wykorzystaniem kryteriów minimalizacji aktywności wibroakustycznej i zagrożeń środowiskowych
Numer projektu: N N509 520940
Źródło finansowania: Narodowym Centrum Nauki
Lata i miejsce realizacji: 2011-2013 (realizowany)
Charakter udziału: kierownik projektu
Wykaz najważniejszych publikacji:

2002-Wykorzystanie informacji zawartej w sygnale wibroakustycznym do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w przekładni zębatej (promotorski)
2002-Empiryczne modele w szczegółowej diagnostyce przekładni zębatych (promotorski)

2006-Wykorzystanie informacji diagnostycznej w analizie ryzyka technicznego-promotorski.
2007-Wykorzystanie zaawansowanych metod przetwarzania sygnału w wykrywaniu wczesnych faz uszkodzeń maszyn

 

Staż zagraniczny:

 • Szwajcaria ETH Zürich staż naukowy 1979 – 1980
 • Niemcy Hochschule für Verkehrwesen TU Drezden zaoczny staż habilitacyjny 1989 – 1991 (wielokrotne wyjazdy naukowo – konsultacyjne)
 • Grecja National Technical University of Athens visiting profesor 3. X. - 10. X. 2007

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, członek Zarządu Głównego od 2000
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, prezes Zarządu Głównego w latach 2003-2009
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek od 1976
 • Polskie Towarzystwo Pojazdów Ekologicznych, wiceprezes Zarządu Głównego od 1999
 • International Institute of Acoustics and Vibration, od 1995 członek IIAV
 • Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN, przewodniczący Sekcji od 2007r.
 • Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, sekretarz
 • Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członek
 • Komitetu Programowego Wydawnictwa Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH, członek od 2000r.
 • Rady Programowej "Diagnostyki", członek
 • International Society of Condition Monitoing, członek
 • Board of Reviewers czasopism Machine Dynamics Problems, członek od 1995r
 • Zespół naukowy Analizy Ryzyka i Diagnostyki Wibroakustycznej, kierownik od 1995 do 2008
 • Sekcja "Systemów i środków transportu" na czas trwania XX konkursu projektów badawczych KBN, członek
 • Sekcji "Eksploatacji, wibroakustyki i diagnostyki maszyn i systemów"" na czas trwania XXII i XXIII konkursów projektów badawczych KBN, członek
 • Management Committee and group project lider w europejskim programie współpracy COST, Akcja 534 (New Materials and Systems for Prestressed Concrete Structures) - 2004-2007, członek
 • Steering Committee projektu MID-MOD w ramach PR7, członek
 • Gupa robocza OECD – Heavy Vehicles, członek
 • Senat PW w okresie kadencyjnym 1999-2002 oraz 2002-2005, członek
 • Zespół dydaktyczy PKMiE w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn PW od 1995 do 2008, zastępca kierownika

Uczestnik w komitach naukowych uznanych konferencji międzynarodowych

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowego Kongresu Diagnostyki „DIAGNOSTYKA 2000". - 1998
 • International Advisory Committee, Comadem International and The Institution of Electrical Engineers
 • The 17th International Congress & Exhibition on Condition Monitoring And Diagnostic Engineering
 • Management, COMADEM 2004 International, Cambridge, UK, 23rd to 25th August 2004
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Condition Monitoring (od 2008)
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego World Congress on Engineering Asset Management (od 2008)
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji WCEAM: World Congress on Engineering Asset Management, Grecja, Ateny 2009
 • Inicjator i współprzewodniczący Komitetu Naukowego corocznego Międzynarodowego Seminarium Degradacji Systemów Technicznych (od I do XI)

Osiągnięcia naukowe
Prace naukowe:

 • Gumowe elementy sprężyste, Seria Monografie PKM, PWN Warszawa 1989 (współautorstwo)
 • Tłumienie drgań, PWN 1997 (współautorstwo)
 • Damping of Vibrations, A.A. Balkema, Rotterdam 1998 (współautorstwo)
 • Dynamika przekładni zębatych, Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym, ITE, Radom 2000 (współautorstwo)
 • Kształtowanie właściwości wibroakustycznych elementów i zespołów maszyn (uwagi metodyczne), SiMR PW 2000 (współautorstwo)
 • Diagnostyka wibroakustyczna uszkodzeń niskoenergetycznych, ITE, Radom 2002 (autor)
 • Podstawy Bezpiecznej Techniki – Oficyna Wydawnicza PW 2003 (autor)
 • Analiza Ryzyka i Diagnostyka Procesów degradacyjnych i zmęczeniowych IPBM PW 2004 (edytor)
 • Inżyniera Diagnostyki Maszyn ITE, Radom 2004 (autor rozdziału R.1 część II str. 529-544)
 • Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego ITE, Radom 2006 (współautor)
 • Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej Gliwice 2008 (współautor)

Patenty:

 • Pierścień dociskowy urządzenia do badań własności smarnościowych i zjawisk tarcia (współautorstwo)
 • Urządzenie do badania właściwości smarnościowych smarów i olejów oraz zjawisk tarcia (współautorstwo)
 • Sposób wyciszania komór silnikowych o osłonach płaskich lub odcinkami płaskich w maszynach do robót ziemnych (współautorstwo)
 • Sposób oceny dokładności wykonania i stanu zużycia eksploatacyjnego przekładni zębatych (współautorstwo)

Wdrożenia:

 • Komora bezechowa do pomiaru charakterystyk sygnałów dźwiękowych (1990-1993 r.)
 • Urządzenie do badania własności nasion (precyzyjna komora klimatyzacyjna) - kiełkownik „K92" (1994 r.)
 • Opracowanie metodyki konstruowania, wytwarzania i badań przekładni zębatych walcowych o obniżonym poziomie hałasu dla potrzeb zakładu BEFARED S.A. (1996-1998 r.)
 • Stanowisko do badania wielkomomentowych przekładni zębatych (1999 r.)
 • Modernizacja stanowiska mocy krążącej do badań trwałościowych kół zębatych (2001 r.)
 • Rozproszony system diagnostyczny układu głównego przewietrzania kopalni miedzi (2003-2006 r.)

Najważniejsze międzynarodowe i prestiżowe polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań:

 • Nagroda Rektora PW za osiągnięcia naukowe 1985
 • Zespołowa nagroda Ministra III stopnia za prace "Obniżenie hałasu i drgań wybranych maszyn roboczych" Warszawa 1986
 • Zespołowa nagroda Ministra II stopnia za książkę "Gumowe elementy sprężyste" Warszawa 1990
 • Nagroda Indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej 1991
 • Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, Warszawa,1996.
 • Indywidualna nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe Warszawa 1997
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe 1999
 • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe Katowice 2001
 • Indywidualna nagroda stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe Warszawa 2003
 • Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe Warszawa 2006
 • Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe Warszawa 2007
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2007-2008,Warszawa, 2009.
 • Wyróżnienie „Złotą Kredą 2010” przyznane przez studentów, Warszawa 2010

Zainteresowania:

Turystyka górska, narciarstwo.

 

Najważniejsze prace i publikacje:

publikacja:

Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., Wikary M., ANALYSIS OF POSSIBILITY OF USE PELTIER MODULES IN TASK OF ENERGY SCAVENGING, Key Engineering Materials, Vol. 588 (2014), pp 1-11, © (2014) Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.588.1, 2014 więcej informacji

J. Dybała, S. Radkowski, Reduction of Doppler effect for the needs of wayside condition monitoring system of railway vehicles, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 38, issue 1, pp. 125÷136, http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.03.003, 2013 więcej informacji

A. Gałęzia, S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, J. Seńko, Distributed System for Monitoring of the Large Scale Infrastructure Structures Based on Analysis of Changes of its Static and Dynamic Properties, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 106–118, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.518.106, 2012 więcej informacji

Lubikowski K., Radkowski S., Szczurowski K., Wikary M., ENERGY SCAVENGING IN A VEHICLE`S EXHAUST SYSTEM, Journal of KONES Powertrain and Transport, ISSN: 1231-4005, Vol. 19, No. 3, 2012, pp. 253-261, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, The Active Magnetorheological Support as an Element of Damping of Vibrations Transferred from the Ground to Large-Scale Structure Supports, Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 350–357, 2012 więcej informacji

Radkowski S., Lubikowski K., Piętak A., VIBRATION ENERGY HARVESTING IN THE TRANSPORTATION SYSTEM: A REVIEW, Diagnostyka, 4(64), 2012, pp 39 - 44, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową, Zeszyty Naukowe IP, Nr. 4(85), str. 5-12, 2011 więcej informacji

S. Radkowski, S. Gontarz, J. Mączak, Comparative testing of strain gauges and magnetic field measurements of steel structures, Zeszyty Naukowe IP, Nr. 2(83),2011, str. 57÷72, 2011 więcej informacji

Radkowski S., Lubikowski K., PROAKTYWNA STRATEGIA EKSPLOATACJI, WYBRANE ZAGADNIENIA, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(86)2011, str. 141-152, 2011 więcej informacji

Radkowski S., Lubikowski K., PROJEKT ELEMENTÓW UKŁADU ZAWIESZENIA PLATFORMY SAMOJEZDNEJ STEROWANEJ ZDALNIE, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(86)2011, str. 153-158, 2011 więcej informacji

Radkowski S., Biskup K., Systemy antywłamaniowe w pojazdach, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 2011, nr 47, str. 256-267, ISSN 1732-324X, 2011 więcej informacji

Radkowski S., Rokicki K., Systemy monitorowania pojazdów – przegląd istniejących rozwiązań i kierunki ich rozwoju, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 2011, nr 47, str. 246-255, ISSN 1732-324X, 2011 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704-716, doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001, 2011 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox, Engineering Asset Lifecycle Management, Part 19, pp. 651-660, DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_76, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 65÷72., 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, COST ACTION 534, , 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Wojciech MANAJ, Krzysztof KURZYDŁOWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 202÷205., 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Examination of the impact of amplitude-modulated vibration on the course of a fatigue test (HCF), Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 35÷40, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI , Maciej ZAWISZA, Failure Oriented Diagnostic Models in Condition Monitoring, Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 93÷98, 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of Hilbert-Huang transform of a vibroacoustic signal in the research related to the gigacycle fatigue process, Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, str. 85÷92, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wielozadaniowa autonomiczna platform transportowa – przegląd rozwiązań, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 3(75), 2009, str. 27÷38, 2009 więcej informacji

Dybała J., Gontarz Sz., Radkowski S., Doppler’s Effect As Diagnostic Information In The Acoustic Signal, Diagnostyka, Nr 4(48), pp. 67-77, 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Mechatroniczne stanowisko do zmęczeniowych badań gigacyklowych, Projektowanie Mechatroniczne zagadnienia wybrane, 2008, Kraków, str.71÷79, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, On a certain method of detection of early stages of defects of vehicle’s drive systems, Diagnostyka, 2008 więcej informacji

Robert Gumiński, Marcin Jasiński, Stanisław Radkowski, SMALL-SIZED TEST BED FOR DIAGNOSING THE GIGACYCLE FATIGUE PROCESSES, Diagnostyka 1(45)/ 2008, 2008 więcej informacji

J. Dybała, S. Radkowski, Geometrical method of selection of features of diagnostic signals, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 21, issue 2, pp. 761÷779, http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.10.011, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of vibroacoustic diagnostics in technical state assessment: a bayesian approach, Journal of KONES, 2007 więcej informacji

RADKOWSKI S., SZCZUROWSKI K., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., Vibroacoustic monitoring, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structure, co-authors of chapter 5, COST 534 Action Final Report, ESF November 2007, 2007 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, S. RADKOWSKI, Wykorzystanie stacjonarnych stacjach monitoringu w wykrywaniu uszkodzeń pojazdów, Prace naukowe Wydziału Transportu PW, Zeszyt 63, str 61-69, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, A certain method of using diagnostic information for technical risk analysis, Journal of KONBiN, 2006 więcej informacji

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Diagnozowanie gigacyklowych procesów zmęczeniowych w przekładni zębatej, Diagnostyka, Vol. 36, str. 13÷24, 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wykorzystanie związków uszkodzenie - symptom - zadanie funkcjonalne w projektowaniu elementów układu napędowego, Diagnostyka Vol.33, 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Zastosowanie modeli proporcjonalnych w analizie ryzyka, Diagnostyka Vol. 34, 2005 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Szczurowski K., Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie stanu naprężenia elementu sprężanego., , 2004 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S, Geometryczna metoda selekcji informacji diagnostycznej, , 2004 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Wykorzystanie sieci neuronowych CP w wibroakustycznej diagnostyce uszkodzeń przekładni zębatej, , 2004 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wojciech Sobczykiewicz, Zastosowanie proporcjonalnych modeli uszkodzeń w analizie niezawodności na przykładzie układu antropotechnicznego, Problemy Maszyn Roboczych z.23, 2004 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Zastosowanie składowych głównych w diagnozowaniu maszyn, Diagnostyka, Vol. 30 (1), str. 207÷210, 2004 więcej informacji

J. Droździel, J. Mączak, S. Radkowski, Examination of the relationship between the condition of the track and dynamic response of the vehicle while relying on measurement signals, Machine Dynamics Problems. Vol. 27 No 2, 2003, str. 25-36, 2003 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Signal Preparation for the Method of Principal Components, Machine Dynamics Problems, Vol. 27, no. 3, pp. 79÷92., 2003 więcej informacji

Ryszard Filonik, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Simulation and modeling of tooth low-energy failure in helical gearbox, Machine Dynamics Problems, 2002, Vol. 26, No 2/3, Warszawa. str. 89-104, 2002 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, Use of envelope contact factor in fatigue crack diagnosis of helical gears, Machine Dynamics Problems, 2002, Vol. 26, No 2/3, Warszawa. str. 115-122, 2002 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Bispectrum as a Symptom of Damages in a Rolling Bearing Diagnostics., Machine Dynamics Problems, 2001, Vol. 25, no. 1, pp. 93÷107., 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Kształtowanie własności wibroakustycznych przekładni zębatych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej „Mechanika” nr 271/2001 z 69 str.219-226, 2001 więcej informacji

Jasiński M., Mączak J., Radkowski S., Badanie wpływu korekcji i dokładności wykonania zębów na hałaśliwość przekładni zębatej, Napędy i sterowanie, nr 3 (11), str. 6÷10, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, D. Zawisławski, Badanie wpływu zmian właściwości warstwy wierzchniej zębnika na generowany sygnał wibroakustyczny, Przegląd Mechaniczny nr.11-12/2000 str.14-23, 2000 więcej informacji

Dąbrowski Z., Radkowski S., Wilk A., Dynamika przekładni zębatych, Badania i symulacja w projektowaniu esploatacyjnie zorientowanym, ITE, Radom 2000, 2000 więcej informacji

Zbigniew DĄBROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Andrzej Wilk (redaktorzy), Dynamika przekładni zębatych. Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym (współautor rozdziałów 3.2, 6, 7.4), ITE Warszawa-Katowice Radom 2000., 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Korygowanie zębów w przekładni zębatej a poziom i struktura generowanego dźwięku, Przegląd Mechaniczny, nr 23÷24, str. 18÷27, 2000 więcej informacji

Zbigniew DĄBROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Jacek DZIURDŹ, Jacek DYBAŁA, Jędrzej MĄCZAK, Stefan TOMASZEK, Kształtowanie właściwości wibroakustycznych elementów i zespołów maszyn (uwagi metodyczne), Instytut Podstaw Budowy maszyn PW, Warszawa 2000, (ISBN 83-912190-4-6), 2000 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Sieci neuronowe jako narzędzie w zadaniu lokalizacji źródeł. Rozdzielenie splecionych sygnałów, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Podstaw Budowy Maszyn PW, Warszawa, ISBN 83-912190-4-6, 2000 więcej informacji

Ryszard Filonik, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Apparent Interface Method as a Way of Modelling the Meshing Process Disturbances, Machine Dynamics Problems, vol. 19, 1998, s. 95-108, 1998 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Failure Diagnosis with the Use of Neural Classifier, Wydawnictwo MeT, 1998 więcej informacji

Marcin Jasiński, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Zastosowanie filtracji tercjowej sygnału wibroakustycznego w wykrywaniu błędów montażu przekładni zębatej, Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 11-12/98 str.20-26, 1998 więcej informacji

Cichocki A., Dybała J., Radkowski S., Application of Multilayer Neural Networks for Detection of Faults in Traction Power Unit, , 1995 więcej informacji

Stanisław Radkowski, Low - Energy Components of Vibroacoustic Signal as the Basis for Diagnosis of Defect Formation, Machine Dynamic Problems, 1995 więcej informacji

Pękalak M., Radkowski S., Gumowe elementy sprężyste., Seria Monografie PKM, PWN, 1989 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Magnetic methods in diagnosis of machines and infrastructural objects – a survey, , więcej informacji

Praca zbiorowa pod redakcją W.Cholewy, K.T.Kosmowskiego, S.Radkowskiego, Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej, , więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Robert GUMIŃSKI, SPECTRUM WIDTH FACTOR AS A DIAGNOSTIC PARAMETER DETERMINING THE DEGREE OF DAMAGE OF TOOTH SURFACE, , więcej informacji

Radkowski Stanisław, Use of vibroacoustical signal in detection early stages of failures, , więcej informacji

materiały konferencyjne:

J. Mączak, S. Radkowski, Early Failure Detection in Large Scale Civil Engineering Structures, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, B.H.V. Topping, (Editor), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, paper 87, 2012. doi:10.4203/ccp.99.87, 2012 więcej informacji

Witold Marowski, Stanisław Radkowski, Krzysztof Rokicki, Object model of experimental studies of impact of climatic conditions on the work of a bi-fuel engine, V Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej, Kraków, 3-5 września 2012r., 2012 więcej informacji

Mączak J., Radkowski S., Rokicki K., Szczurowski K., Web platform for storing and sharing results of scientificexperiments, XI International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 11-14.2012r., 2012, 2012 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, Aktywna podpora magnetoreologiczna jako element redukcji drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję wielkogabarytową, III Międzynarodowa Konferencja “Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn Roboczych”, 2011 więcej informacji

Gontarz S., Mączak J., Radkowski S., Comparative testing of strain gauge and magnetic field measurements of steel structures, Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 124-125, 2011 więcej informacji

S. Gontarz, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, M. Witoś, Distributed system for monitoring the large scale infrastructure structures based on changes analysis of its static and dynamic properties, II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 14-16.11.2011, 2011 więcej informacji

M. Kujawińska, S. Radkowski, G. Dymny, S. Gontarz, K. Malowany, J. Mączak, Experimental comparative testing of Digital Image Correlation technique with strain gauge and magnetic field measurements of steel structures, The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK, pp. 45 + CD, 2011 więcej informacji

J. Bajkowski, M. Jasiński, J. Mączak, S. Radkowski, R. Zalewski, The active magnetorheological support as an element of damping of vibrations transferred from the ground to large-scale structure supports, II International Workshop on Smart Diagnostics of Structures, Krakow, 2011 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, The role of monitoring systems in proactive maintenance of large scale steel structures, The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK, pp. 51 + CD, 2011 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Bispectral Measures as the Indicators of Failure Stage Evolution Development, Proc. of 37th Solid Mechanics Conference „SOLMECH 2010”, Warsaw, Poland, pp. 90-91., 2010 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Concept of the distributed system for monitoring the large scale infrastructure objects, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r, str. 53-55, 2010 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Diagnostic model based on hysteresis, IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., 2010 więcej informacji

Stanisław Radkowski, Jędrzej Mączak, Szymon Gontarz, Robert Gumiński, Distributed System For Monitoring The Large Scale Infrastructure Objects, Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa, 8-10 września 2010, 2010 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Histereza jako podstawa modelu diagnostycznego, XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN – Wisła 2010r., 2010 więcej informacji

Gałęzia A., Mączak J., Radkowski s., Szczurowski K., Investigation of the influence of the support conditions on the wave propagation in prestressed concrete beam, Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 92-94, 2010 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA, Szymon GONTARZ, Robert GUMIŃSKI, Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Jarosław SEŃKO, Krzysztof SZCZUROWSKI, Projekt rozproszonego systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji wielkogabarytowych, Materiały II seminarium Projektu MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności”, Warszawa, 18.11.2010, str. 59÷64, 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Using of the specimen’s eigenfrequency in the high-cycle fatigue testing, XVIII Francusko-Polskie Seminarium Mechaniki, Warszawa 31 Maja 2010 r. (poster), 2010 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów, XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN – Wisła 2010r., str. 45, CD-ROM., 2010 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Evaluation Copper Smelting Process in a Fluidized Bed Furnace Based on the Analysis of a Vibroacoustic Signal’s Envelope, Machine Dynamics Problems, Vol. 32, No4, 2008, str. 67÷77 (wydane w 2009 r.), 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI , Maciej ZAWISZA, Failure oriented diagnostic models in diagnostics, Proceedings of the International Conference on Condition Monitoring CM2009/MFPT2009 Dublin 2009, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, Hidden Markov models in task of condition monitoring, Proceedings of the International Conference on Condition Monitoring CM2009/MFPT2009 Dublin 2009, 2009 więcej informacji

Stanisław Radkowski, Robert Gumiński, Impact of vibroacoustic diagnostics on certainty of reliability assessment, WCEAM 2009, 28 - 30 September 2009, Athens, Greece, 2009 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, J. MĄCZAK, S. RADKOWSKI, Multipurpose Autonomous Transport Platform – a Survey, Armament and Technics of Land Forces 2009, Liptovský Mikuláš, 11-12.11.2009, 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Jarosław SEŃKO, Jan SZLAGOWSKI, Zbigniew ŻEBROWSKI, Pojekt Stanowiska do Badań systemu monitorowania Stanu Technicznego Konstrukcji, Materiały seminarium MONIT „Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej Żywotności” Warszawa, 19 listopada 2009, str. 51-58, 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Shape of specimen impact on interaction between earth and eigenmagnetic fields during the tension test, Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 29 (CD-ROM)., 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Shape of specimen influence on the magnetoelastics effects during the tension test, 8th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 15÷18.04.2009., 2009 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Use of Bayesian updating in procedures of proactive maintenance, Proceedings of the International Conference on Condition Monitoring CM2009/MFPT2009 Dublin 2009, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral measures in the vibroacoustic diagnosis of gears, Proc. of 16th International Congress on Sound and Vibration (ICSV16), Kraków, 5÷9 July, Poland, str. 177, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox, Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 32, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of higher spectra analysis in the frequency-control system of the gigacycle fatigue testing, 8th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 15÷18.04.2009, str. 65÷67, 2009 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Jin-Sheng DU, Use of passive magnetic method for stress assessment, Proceedings of ICRMS2009: International Conference on Reliability Maintainability and Safety Chengdu, China July 21-25, 2009, 2009 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the Contactless Measurement Method in the Frequency-Control System of the Gigacycle Fatigue Test, Proceedings of the Symposium Plasticity 2009, St Thomas, Virgin Islands, USA, 2009, 2009 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, A certain method of hidden Markov model detection, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI, A method of stress distribution assessment in prestressed structures, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, A Signal Processing For The Purpose Of Byside Monitoring Station, V Międzynarodowa Konferencja „Tarcie 2008”, 2008 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, A signal processing for the purpose of byside monitoring station, XVI francusko-polskie Seminarium Mechaniki Warszawa 15 Maj 2008, 2008 więcej informacji

J. Dybała, Sz. Gontarz, S. Radkowski, Acoustic signal processing and analysis for the byside monitoring station, Proceedings of International Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA2008), Leuven, Belgium, 15÷17.09.2008, vol. 1-8, pp. 2735÷2750, ISBN: 9789073802865, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Application of Markov models in Assessment of technical Stage of technical objects, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 73, 2008 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Byside monitoring station oriented signal processing methods & survey, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Jerzy KISILOWSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Distributed Diagnostic System in the task of monitoring copper mine ventilating station, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 96, 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Maciej ZAWISZA, Failure oriented diagnostic models in diagnostic, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Investigation of eigen magnetic field during the tensil test, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 83, 2008 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Mechatroniczne stanowisko do zmęczeniowych badań gigacyklowych, VIII Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, AGH, Kraków, 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Proactive maintenance strategy – classical, or next generation approach, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, Problem of proper choice of discretization and quantization in symbolic transformation of signals, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 509÷514, 2008 więcej informacji

Adam GAŁĘZIA, Stanisław RADKOWSKI, Usage of symbolic analysis in condition monitoring, Proceedings of Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 2008, str. 1, 2008 więcej informacji

Gontarz S., Radkowski S., Use of passive magnetic method for condition monitoring, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 543÷552, 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the higher spectra and the Wigner’s analysis in the gigacycle fatigue testing, Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 730÷743, 2008 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Use of the recording-control system in the gigacycle fatigue testing, 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the small-sized mechatronic test bed in the fatigue testing, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 90, 2008 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski,, Using bayes networks in pre-posteriori analysis, VII SDST, 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Vibro-acoustic diagnostics of low energy stage of failures evolution, Proceedings of Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 2008, str. 1, 2008 więcej informacji

Krzysztof SZCZUROWSKI, Stanisław RADKOWSKI, Jędrzej MĄCZAK, Vibroacoustic condition monitoring of prestressed structures, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 170, 2008 więcej informacji

Robert GUMIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Vibroacoustic Diagnostic Parameters as covariances in proportional hazard models, Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008, str. 86, 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Vibroacoustic monitoring of mechanical systems for proactive maintenance, Diagnostyka, Vol. 47, No. 3, 2008, str. 157÷164. (Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008), 2008 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Wykorzystanie bezdotykowego układu pomiarowego w badaniach gigacyklowych, XXXV Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Węgierska Górka, 2008 więcej informacji

Stanisław RADKOWSKI, Wykorzystanie modeli diagnostycznych w detekcji niskoenergetycznych uszkodzeń, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Badania symulacyjne w technice samochodowej”, Susiec, 2008 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., A Method of Vibroacoustic Signal Information Application in Investigations of the Gigacycle Fatigue Lifetime, Proc. of the 6th International Seminar on Technical System Degradation Problems. ITE Radom, str. 100÷102, 2007 więcej informacji

S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structures, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 161-163, 2007 więcej informacji

S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Influence of wetness factor and mechanical failure factors on the process of vibroacoustic signal generation of prestressed structures, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 90-92, 2007 więcej informacji

S. RADKOWSKI, Nonlinearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures, The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007 Harrogate, UK. pp. 1625-1634, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, On certain problems of adopting an a priori distribution in the process of bayesian updating, VI SDST, 2007 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Own magnetic field as a source of diagnostic information, ITEE Radom, 2007 więcej informacji

Gontarz S., Radkowski S., Own magnetic field as a source of diagnostic information, VI Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, Liptowski Mikulasz 2007, 2007 więcej informacji

RADKOWSKI S., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., SZCZUROWSKI K., STRUCTURAL CONDITION EVALUATION OF PRESTRESSED CONCRETE STRUCTURES BASED ON ACOUSTIC AND VIBROACOUSTIC MONITORING, Diagnostyka Nr4(44)/2007 str. 105-112, 2007 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, S. RADKOWSKI, Teager-kaiser energy operator and hilbert transform approach to vibroacoustic signal demodulation, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 120-122, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use fisher information matrix in the evaluation of the failure rate function, VI SDST, 2007 więcej informacji

JacekDybała, Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure, WCEAM - CM2007, 2007 więcej informacji

Dybała J., Gontarz S., Radkowski S., Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure, Second World Congress on Engineering Asset Management and Fourth International Conference on Condition Monitoring, Harrogate, UK, 11–14.06.2007, 2007 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Use of Reduction of Dimensionality in Evaluation of Fatigue-Related Failures in a Power Unit of a Suburban Train, Proc. of The International Conference WCEAM-CM 2007. Harrogate, United Kingdom, 2007 więcej informacji

A. GAŁĘZIA, S. RADKOWSKI, Using of fractional fourier transform in detection of nonstationary disturbance, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 93-95, 2007 więcej informacji

Gontarz S., Radkowski S., Wykorzystanie platformy LabView do detekcji składowych empirycznych, VI Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, Liptowski Mikulasz 2007, 2007 więcej informacji

Radkowski Stanisław, Wykorzystanie stacji monitoringu w poprawie bezpieczeństwa technicznego w ruchu drogowym, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawno-Ekonomiczne i Techniczne Aspekty Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Rzeszów-Krasiczyn 27-30 maja 2007, str. 413-420, 2007 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Wykorzystanie transformaty Hilberta Huanga (HHT) w zadaniu detekcji i analizy efektu Dopplera, , 2007 więcej informacji

J. MĄCZAK, S. RADKOWSKI, K. SZCZUROWSKI, Wykorzystanie zjawiska modulacji amplitudowej w diagnostyce uszkodzeń struktur sprężonych., Problemy Niezawodności Systemów - XXXV Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2007, str. 349-358, 2007 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Diagnostyka a zmniejszenie niepewności oceny ryzyka technicznego, Materiały szkoły niezawodności Szczyrk, 2006 więcej informacji

J. Mączak, S. Radkowski, K. Szczurowski, O pewnej metodzie diagnozowania struktur sprężonych, XII KonferencjaNaukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki. VII Ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych. Kraków 28-29 wrzesień 2006, 2006 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, O pewnej metodzie wykorzystania informacji aposteriorycznej w zadaniu zmniejszenia niepewności oszacowania ryzyka, X Międzynarodowe Sympozjum im. prof. Czesława Kanafojskiego Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych Płock, 2006 więcej informacji

JacekDybała, Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, The pattern recognition in analysis of vibroacoustic signal, , 2006 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of vibroacoustic diagnosis in reducing the uncertainty of technical risk estimation, ICSV13, 2006 więcej informacji

Szymon Gontarz, Stanisław Radkowski, Właściwości transformaty Hilberta - Huanga w uszkodzeniowo zorientowanej analizie sygnałów wibroakustycznych, , 2006 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Analiza składowych głównych jako podstawa doboru diagnostycznego modelu empirycznego, Materiały IV Seminarium Degradacji Systemów Technicznych nt. „Analiza Ryzyka i Diagnostyka Procesów Degradacyjnych i Zmęczeniowych”. IPBM Warszawa , str. 29÷37., 2005 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Failure – oriented modification of vibroacoustic signal models, , 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, O pewnej metodzie kształtowania podatności diagnostycznej na etapie projektowania, Materiały konferencyjne Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo, 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of Proportional Hazards Model in Risk Analysis in The Light of Global Approach Directives, Materiały konferencyjne TEHOSS, 2005 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Using of geometrical method of feature selection in time-frequency analysis of vibroacoustic signals, , 2005 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Wykorzystanie analizy składowych głównych w diagnostyce przekładni zębatych, XXXII Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Węgierska Górka, str. 53 (CD-ROM)., 2005 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Zastosowanie metody składowych głównych w badaniu przyczyn uszkodzeń, XXXIII Zimowa Szkoła Niezawodności „Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń”. Szczyrk, str. 180÷191., 2005 więcej informacji

Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wojciech Sobczykiewicz, Zastosowanie modeli proporcjonalnych w analizie ryzyka, IV Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, 2004 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Dekompozycja obwiedni niestacjonarnego sygnału jako sposób diagnozowania stanu obiektu, X Konferencja Naukowa Wibrotechniki i Wibroakustyki WibroTech, Kraków 24-25.03.2003, s. 102-103, 2003 więcej informacji

R. Filonik, J. Mączak, S. Radkowski, Modelowanie wpływu zmęczeniowego pęknięcia zęba na naprężenia w podstawie zęba, XI Polish-Ukrainian Conference on „CAD In Machinery Design – Implementation and Educational Problems”. IPBM-PW, czerwiec 2003, str. 19-25, 2003 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Wykorzystanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu czasowo-częstotliwościowych obrazów wczesnych faz uszkodzeń, , 2003 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wykrywanie lokalnych zaburzeń w sygnale na przykładzie pomiarów geometrycznych toru kolejowego, XXX Jubileuszowe Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN. Węgierska Górka 2003. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2003 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Algorytm wczesnego wykrywania zmęczeniowego uszkodzenia zębów w przekładni zębatej, XXIX Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN” . Węgierska Górka 04.03-09.03.2002 r., str.247-254, 2002 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Maciej ZAWISZA, Wpływy rozwoju pęknięcia u podstawy zęba na poziom drgań i hałasu przekładni zębatej, Materiały VIII Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa 2002, 2002 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Modelowanie i symulacja wzrostu szczeliny u podstawy zęba jako zaburzenia sygnału wibroakustycznego przekładni zębatej, Materiały VII Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa 2001, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Modelowanie wibroakustycznych sygnałów zaburzonych zmęczeniowym uszkodzeniem zęba w przekładni zębatej, Problemy Eksploatacji, 2001, nr 3, s. 131--139, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Mikołaj SARRACH, Obwiednia sygnalu niestacjonarnego jako symptom rozwoju uszkodzenia, XXIX Zimowa Szkoła Niezawodności „KOMPUTEROWO WSPOMAGANA ANALIZA NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW”. Szczyrk 08-13.01.2001r. Str. 261-271, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Use of factorial simulation experiment in gearbox vibroacoustic diagnostics, 14th International Congress „Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management”, (COMADEM 2001), 04-06.09.2001r. Manchester. UK, str.857-864, 2001 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Maciek ZAWISZA, Badanie i modelowanie efektów pittingu w przekładni zębatej, Materiały VI Polsko-Francuskiego Seminarium Naukowego Mechaniki, Warszawa 2000; str. 97-104. (R 169 / 00 – 21), 2000 więcej informacji

Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Frequency structure of nonstationary signals envelope as a diagnostic parameter, II Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej "Diagnostyka 2000". Warszawa 19-22.09.2000. CD [p2_15.pdf]; vol. 2, str 176, 2000 więcej informacji

Ryszard Filonik, Jędrzej Mączak, Stanisław Radkowski, Symulacyjny model zaburzeń warunków przyporu w przekładni zębatej o zębach śrubowych, XXVII Ogólnopolskie Sympozjum "DIAGNOSTYKA MASZYN". Węgierska Górka 28.02.-04.03.2000r. Zeszyt 1/2000 str.91-96, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wpływ błędów wykonania i geometrii zazębienia na poziom drgań i hałasu przekładni zębatej, IV Szkoła Analizy Modalnej - konferencja „Napędy’99”, Szczyrk, str. 135÷144, 2000 więcej informacji

Jasiński M., Radkowski S., Zawisza M, Wykorzystanie wibroakustycznych sygnałów pasmowych w diagnozowaniu uszkodzeń kół zębatych, XXVIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Problemy Decyzyjne w Inżynierii Niezawodności, Szczyrk, str. 99÷107, 2000 więcej informacji

Marcin JASIŃSKI, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Diagnosing of misalignment errors in aircraft power transmission system, . 6th International Conference Aircraft and Helicopters’ Diagnostics „AIRDIAG’99”, 02-03.12.1999, ITWL Warszawa, 1999 więcej informacji

Jan SAMSONOWICZ, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Zagadnienia wykorzystania modeli chaotycznych w diagnozowaniu maszyn, XVII Ogólnopolskie Sympozjum „DIAGNOSTYKA MASZYN”. Węgierska Górka 28.02-04.03.2000r. Zeszyt 2/1999 str.2/30-2/37, 1999 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Zastosowanie sieci neuronowych w wykrywaniu uszkodzeń w przekładni zębatej, , 1999 więcej informacji

Dybała J., Radkowski S., Zastosowanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu uszkodzeń, , 1996 więcej informacji

S. RADKOWSKI, Inżynieria bezpieczeństwa – możliwości kształcenia na poziomie uniwersyteckim, , więcej informacji

Radkowski S., Dybała J., Gontarz S., The pattern recognition in analysis of vibroacoustic signal, , więcej informacji

inne:

M. ZAWISZA, S. RADKOWSKI, Failure oriented diagnostic models – survey, 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 80-8., 2007 więcej informacji 

Copyright © 2008