Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: O dokładności metody elementów skończonych w określaniu obciążeń granicznych i energii kruszenia
kategoria: publikacja
dział: inne
opis:

W artykule podjęto próbę oceny nośności granicznej bloku skalnego obciążanego współosiowymi stemplami w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Problem rozpatrywano posługując się metodą elementów skończonych dla różnych gęstości podziału analizowanego obszaru. Zmiany zagęszczenia siatki odnoszą się głównie do strefy materiału sąsiadującego ze stemplem wywołującym obciążenie zewnętrzne. Porównanie wyników symulacji numerycznych z wynikami badań doświadczalnych wskazuje dobrą zgodność uzyskanych wartości obciążeń granicznych oraz energii kruszenia.

rok wydania: 2007
wydawnictwo: Przegląd Mechaniczny, nr. 4/07
autorzy: Ciężkowski P, Zawada J., Buczyński A.


 

Copyright © 2008