Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: Możliwość zastosowania MES w określaniu obciążeń granicznych (sił kruszenia) w procesach modelowych
kategoria: publikacja
dział: inne
opis:  Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba zastosowania metody elementów skończonych (MES) w określaniu obciążeń granicznych. Zagadnienie to można rozwiązywać metodami teorii stanów granicznych, ale w bardziej złożonych zagadnieniach brzegowych (np. obciążenie bloku grupą trzech, czterech stempli) trudno o uzyskanie rozwiązań ścisłych. Zastosowanie MES przy przyjęciu modelu ciała sprężysto-plastycznego i różnych warunków stanu granicznego wydaje się bardziej uzasadnione, tym bardziej, że oprócz obciążeń granicznych można również określić pracę kruszenia. Wniosek taki potwierdzają wstępne badania doświadczalne.
rok wydania: 2006
wydawnictwo: MECHANIKA z.1-M/2006, str. 81-88, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
autorzy: Ciężkowski P.


 

Copyright © 2008