Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: O weryfikacji niektórych modelowych procesów kruszenia
kategoria: publikacja
dział: inne
opis:  Przedmiotem pracy jest weryfikacja kilku modelowych procesów kruszenia, tzn. modelu warstwowego, modelu kulowego i zmodyfikowanego modelu kulowego. Istota przedstawionej weryfikacji polega na porównaniu obciążeń w przestrzeni roboczej kruszarki szczękowej, wynikających z obliczeń teoretycznych z wynikami doświadczalnymi. Wykorzystano rezultaty badań uzyskane na laboratoryjnej kruszarce szczękowej dwurozporowej. Niektóre z omawianych modeli umożliwiają realne oszacowanie obciążeń maksymalnych i obciążeń średnich
rok wydania: 2005
wydawnictwo: MECHANIKA z.1-M/2005, str. 113-123, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
autorzy: Ciężkowski P.


 

Copyright © 2008