Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: Diagnozowanie obiektów wielkogabarytowych – możliwości i perspektywy rozwoju
kategoria: materiały konferencyjne
dział: inne
opis:

W ostatnich latach zarówno w Polsce jak i na świecie budowanych jest coraz więcej wielkogabarytowych obiektów budowlanych takich jak hale fabryczne, hipermarkety, czy hale wystawowe o coraz większych rozmiarach, a zatem o coraz większym obciążeniu jednostkowym konstrukcji. Jednocześnie projektanci dążą do obniżenia kosztów przy jednoczesnym coraz większym stopniu urozmaicenia koncepcji architektonicznej obiektów. Wielkie katastrofy budowlane ostatnich lat, w tym zwłaszcza zawalenie się dachu hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich a także podobne katastrofy w Bawarii, Moskwie oraz zawalenie się dachu w hipermarkecie Leroy-Merlin w Gdańsku i terminala lotniczego w Paryżu wskazują na konieczność opracowania metod śledzenia stanu technicznego takich obiektów.

Pomimo, iż istnieje wiele technik badawczych pozwalających na znalezienie i określenie uszkodzeń struktury budowli, wymienione katastrofy zdarzyły się niespodziewanie przez co groziły wieloma groźnymi konsekwencjami nie wspominając o ogromnych stratach materialnych. Jasno widać, iż wciąż brak jest możliwości jednoznacznego wyznaczenia resursu budowli i czasu do katastroficznej awarii co mogłoby uchronić budowle poprzez zastosowanie odpowiednich metod naprawczych i co najważniejsze zminimalizowało by szanse tragicznego wypadku z udziałem ludzi.

Dotychczas stosowane metody ukierunkowane były na poszukiwanie i identyfikowane lokalnych uszkodzeń konstrukcji takich jak pęknięcia, niejednorodności materiałowe i wtrącenia obcych materiałów. Brak jest w chwili obecnej metod pozwalających na całościowe spojrzenie na konstrukcję, umożliwiających ocenę krytyczności uszkodzenia całej konstrukcji. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy w tym zakresie oraz zaproponowano nowy kierunek badań porównawczych z wykorzystaniem metod dynamicznych, tensometrycznych, magnetycznych i emisji akustycznej umożliwiają­cych implementację w rozproszonym systemie diagnostycznym.
rok wydania: 2007
wydawnictwo: XXX Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Węgierska Górka
autorzy: J. Mączak


 

Copyright © 2008