Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: Eksperymentalna weryfikacja metod usuwania zjawiska dopplera w systemach monitoringu stanu technicznego ruchomych obiektów
kategoria: materiały konferencyjne
dział: inne
opis:

W pracy przedstawiono opis eksperymentu weryfikującego metody usuwania efektu Dopplera z sygnału akustycznego poruszającego się obiektu. Efekt Dopplera, polegający na zmianie częstotliwości fali dźwiękowej emitowanej przez źródło poruszające się względem obserwatora, jest barierą utrudniającą możliwość zdalnego diagnozowania stanu technicznego poruszających się obiektów za pomocą nieruchomej stacji monitoringu. Wynikiem działania zjawiska Dopplera jest pojawienie się w widmie sygnału charakterystycznego „rozmycia” prążków widmowych podobnego do efektu powodowanego przez niestacjonarność sygnału występującą np. w maszynach wirujących podczas zmian ich prędkości obrotowej podczas rejestracji sygnału.

Jedną z metod usuwania zjawiska Dopplera z sygnału jest jego dynamiczne przepróbkowanie w sposób zgodny z krzywą zmian częstotliwości chwilowej sygnału. Problemem, który należy rozwiązać, jest określenie przebiegu tej krzywej zależnej od względnej prędkości źródła i rejestratora oraz ich położenia wzajemnego.

W pracy omówiono wyniki eksperymentu pomiarowego pozwalającego na ocenę poprawności działania algorytmów wykorzystujących zarówno krzywą teoretyczną jak i krzywą otrzymaną przez wąskopasmową filtrację sygnału wokół częstotliwości nośnej a następnie różniczkowanie fazy sygnału analitycznego. Zaproponowane rozwiązania zostały przetestowane w warunkach poligonowych podczas jednoczesnych, synchronicznych, rejestracji sygnałów zarówno na poruszających się pociągach jak i podczas pomiarów przytorowych. Do synchronizacji pomiarów wibroakustycznych wykonywanych za pomocą niezależnych, w tym mobilnych, układów akwizycji sygnałów wykorzystano odbiorniki GPS pozwalające na synchronizację kart pomiarowych umieszczonych w różnych układach pomiarowych.

rok wydania: 2008
wydawnictwo: XXXI Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Węgierska Górka, 01.03.÷06.03.2004 r.
autorzy: J. Mączak


 

Copyright © 2008