Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: O pewnej metodzie wykorzystania informacji aposteriorycznej w zadaniu zmniejszenia niepewności oszacowania ryzyka
kategoria: materiały konferencyjne
dział: inne
opis:

W pracy omówiono różne aspekty stosowania metody Bayesa, w tym uwzględnienie niepewności pomiarów i modelowania analitycznego; systematycznej ekstrakcji informacji diagnostycznej z danych otrzymanych w ramach monitoringu oraz przeprowadzania procedury diagnozowania z zapewnioną relatywnie małą liczbą punktów pomiarowych i w ograniczonym zakresie częstotliwości.

rok wydania: 2006
wydawnictwo: X Międzynarodowe Sympozjum im. prof. Czesława Kanafojskiego Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych Płock
autorzy: Robert Gumiński, Stanisław Radkowski


 

Copyright © 2008