Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: O pewnej metodzie kształtowania podatności diagnostycznej na etapie projektowania
kategoria: materiały konferencyjne
dział: inne
opis:

Przedstawiony w pracy sposób szacowania podatności diagnostycznej uwzględnia na etapie projektowania uwzględnia zarówno fizykalną stronę uszkodzeń dzięki zastosowaniu metody analizy rodzajów uszkodzeń i skutków ich występowania (FMEA) jak i zagadnienia oceny jakości diagnozy w efekcie przeprowadzenia FMSA – analizy symptomów towarzyszących badanym rodzajom uszkodzeń. Zastosowanie metody FMSA pozwoliło istotnie rozszerzyć i udoskonalić proponowaną przez autorów metodę badania związków uszkodzenie-symptom-jakość funkcjonalna dla ustalenia zbioru elementów i uszkodzeń, o sposób ustalenia techniki diagnozowania dla tych elementów systemu i rodzajów uszkodzeń, które powinny być objęte nadzorem diagnostycznym podczas użytkowania wytworu.

rok wydania: 2005
wydawnictwo: Materiały konferencyjne Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo
autorzy: Robert Gumiński, Stanisław Radkowski


 

Copyright © 2008