Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: BADANIA TEMPERATUROWE I ANALIZA WSPÓŁPRACY UKŁADU MIKROKOGENERACYJNEGO Z SILNIKIEM GAZOWYM
kategoria: publikacja
dział: inne
opis: W drugiej połowie grudnia 2014 roku został przyjęty przez Komisję Europejską nowy budżet programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", w którym dla Polski przewidziane jest blisko 32mld Euro na inwestycje proekologiczne. Program ten dotyczy poprawy atrakcyjności naszego kraju jako miejsca do lokowania funduszy i inwestowania w rozwój efektywnych energetycznie technologii. Ponad to program celowo przewiduje działania zmierzające do polskiego "Energiewende". Szczególnie ważne w tym kontekście stają się układy odzyskiwania energii i zwiększania efektywności transformacji energii przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. W dyrektywie 2009/28/WE [5-9] z kwietnia 2009 roku wyraźnie określono wymagania stawiane państwom członkowskim Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania odnawialnych źródeł energii.
rok wydania: 2015
wydawnictwo: Rynek Energii Nr 3 Vol. 118, str.56-63
autorzy: Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski


 

Copyright © 2008