Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: PROAKTYWNA STRATEGIA EKSPLOATACJI, WYBRANE ZAGADNIENIA
kategoria: publikacja
dział: mechatronika pojazdowa
opis: Wybór proaktywnej strategii eksploatacji powinien być podjęty już na etapie koncepcyjnego projektu. Sposób postępowania wymaga w pierwszym rzędzie przeprowadzenia analizy niezawodnościowo zorientowanej strategii: określenie rodzajów uszkodzeń, uszkodzeniowo zorientowanych modeli behawioralnych, przeprowadzenia FMEA, zdefiniowania elementów, które powinny być objęte taką procedurą oraz ustalenie  zakresu czynności obsługowych.
rok wydania: 2011
wydawnictwo: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(86)2011, str. 141-152
autorzy: Radkowski S., Lubikowski K.


 

Copyright © 2008