Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: Zastosowanie modeli proporcjonalnych w analizie ryzyka
kategoria: publikacja
dział: inne
opis:

W pracy przedstawiono możliwość modelowania wpływu dodatkowych czynników na niezawodność obiektu za pomocą modeli proporcjonalnych. Sprawdzono warunki stosowalności tych modeli i wskazano na ograniczenia, szczególnie konieczność zachowania niezmienności stosunku intensywności uszkodzeń od czasu oraz konieczność zachowania rozkładu dla różnych wartości zmiennej systemowej. Przedstawione przykłady zastosowań wskazują na możliwość badania wpływu zmiennych systemowych (np. temperatury, ciśnienia, obciążenia, itp.) na niezawodność systemu, oraz transformacji danych laboratoryjnych na dane eksploatacyjne. Została również ukazana możliwość uproszczenia struktury niezawodnościowej systemu gdy występuje jeden element o znacznie wyższej intensywności uszkodzeń niż pozostałe elementy. Również można zauważyć, że gdy element o największej uszkadzalności spełnia założenia modelu proporcjonalnego to i cały układ będzie spełniał te założenia.

rok wydania: 2005
wydawnictwo: Diagnostyka Vol. 34
autorzy: Robert Gumiński, Stanisław Radkowski


 

Copyright © 2008