Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: Wykorzystanie analizy składowych głównych w diagnostyce przekładni zębatych
kategoria: materiały konferencyjne
dział: inne
opis: Celem pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z opracowaniem metody diagnozowania rozwoju uszkodzeń w przekładniach zębatych na podstawie empirycznych modeli diagnostycznych, które w swej istocie odwołują się do wielowymiarowej analizy statystycznej. Takie ujęcie pozwala uwzględniać informację o wzajemnych związkach pomiędzy poszczególnymi, najczęściej silnie skorelowanymi zmiennymi. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wykorzystania sygnałów niestacjonarnych i nieliniowych, co wymagało zastosowania zróżnicowanych sposobów analizy. Zastosowano metodę PCA pozwalającą zidentyfikować te zmienne lub ich kombinacje, które okazują się najbardziej wrażliwe na zmiany sygnału wywołane powstaniem uszkodzenia. Dzięki temu uzyskano wymiarowo zredukowany zbiór składowych głównych, ujmujący utajoną strukturę zbioru parametrów diagnostycznych. Struktura ta jest ujawniona w empirycznym modelu diagnostycznym. W ten sposób uwzględniane są najbardziej skorelowane składowe wektora diagnostycznego, co pozwala nie tylko objaśnić zmiany wektora symptomowego, ale zapewnia najbardziej efektywną predykcję zmian wektora stanu technicznego. W pracy wykazano dużą użyteczność widm wyższego rzędu i metod reprezentacji sygnału na płaszczyźnie czasowo– częstotliwościowej w wykrywaniu efektów nieliniowych i zjawisk niestacjonarnych. Zostało to wykorzystane w opracowanym algorytmie wielowymiarowej analizy statystycznej zaburzonych sygnałów wibroakustycznych.
rok wydania: 2005
wydawnictwo: XXXII Ogólnopolskie Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Węgierska Górka, str. 53 (CD-ROM).
autorzy: Jasiński M., Radkowski S.


 

Copyright © 2008