Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: Analiza składowych głównych jako podstawa doboru diagnostycznego modelu empirycznego
kategoria: materiały konferencyjne
dział: inne
opis: Celem pracy było wykazanie, że możliwe jest diagnozowanie rozwoju uszkodzeń w przekładni zębatej, na podstawie empirycznych modeli diagnostycznych, odwołujących się do informacji o wzajemnych związkach pomiędzy zmiennymi. Ważnym elementem algorytmu budowy modelu empirycznego jest analiza residualna. Stany uszkodzenia, które są odchyłkami w stosunku do wzorcowego stanu modelu, mogą być wykrywane poprzez monitorowanie T2- statystyki. Wykazano, że statystyka T2, może wykryć wczesne fazy lokalnych uszkodzeń. Statystyka Q jest ważną funkcją kryterialną w ocenie przyjętego modelu empirycznego i ważnym narzędziem w analizie informacji zawartej w odrzuconych składowych głównych.
Efektem pracy było rozwiązanie następujących zagadnień:
- Wykazanie dużej użyteczności metody PCA w wykrywaniu niestacjonarnych zaburzeń;
- Eksperymentalne zweryfikowanie opracowanej metody diagnozowania na przykładzie badań laboratoryjnych zmęczeniowego wyłamania zęba na stanowisku mocy krążącej.
Przedstawiona w referacie metodyka badań pozwala wykorzystać wielowymiarowe macierze obserwacji do utworzenia empirycznych modeli diagnostycznych o zredukowanym wymiarze. Tak skonstruowane modele mimo zredukowanego wymiaru, zachowują fizyczny sens parametrów i najczęściej pełną informację diagnostyczną, umożliwiając formułowanie wiarygodnej diagnozy i prognozy stanu technicznego obiektu.
rok wydania: 2005
wydawnictwo: Materiały IV Seminarium Degradacji Systemów Technicznych nt. „Analiza Ryzyka i Diagnostyka Procesów Degradacyjnych i Zmęczeniowych”. IPBM Warszawa , str. 29÷37.
autorzy: Jasiński M., Radkowski S.


 

Copyright © 2008