Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Publikacje

tytuł: Zastosowanie modeli proporcjonalnych w analizie ryzyka
kategoria: materiały konferencyjne
dział: inne
opis:

W pracy przedstawiono możliwość modelowania wpływu dodatkowych czynników za pomocą modeli proporcjonalnych. Sprawdzono warunki stosowalności tych modeli i wskazano na ograniczenia, szczególnie konieczności zachowania niezmienności stosunku intensywności od czasu oraz konieczność zachowania rozkładu dla różnych wartości zmiennej systemowej. Przedstawione przykłady zastosowań wskazują na możliwość badania wpływu zmiennych systemowych (np. temperatury, ciśnienia, obciążenia, itp.) na niezawodność systemu, oraz transformacji danych laboratoryjnych na dane eksploatacyjne.

rok wydania: 2004
wydawnictwo: IV Seminarium Degradacji Systemów Technicznych
autorzy: Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wojciech Sobczykiewicz


 

Copyright © 2008