Serwis Informacyjny "Mechatronika"

Strona główna

MECHATRONIKA jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania i analiza sygnałów. Mechatronika obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji. Urządzenie mechatroniczne samo przejmuje odpowiedzialność za niższe poziomy realizowanych zadań, co pozwala użytkownikowi skupić uwagę na funkcjach wyższego rzędu. Stawia to nowe wymagania inżynierom, przede wszystkim takie jak umiejętność konstruowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych maszyn i pojazdów, których działanie wspierane jest przez układy mechatroniczne. Oznacza to konieczność stworzenia im możliwości porozumiewania się ze specjalistami różnych dziedzin, realizacji zespołowych projektów oraz oceny ekonomicznej swoich decyzji. W ostatnim okresie obserwuje się duże zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wyżej wymienione umiejętności zarówno do pracy w biurach projektowych, firmach produkcyjnych, centrach badawczo- rozwojowych i w eksploatacji nowoczesnych urządzeń.

Aktualności

XV Międzynarodowa Konferencja Degradacji Systemów Technicznych2017-01-18

Zapraszamy na:

czytaj więcej →
VIII Międzynarodowa Konferencja Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn2017-01-18

Zapraszamy na:

czytaj więcej →
XVI Międzynarodowa Konferencja Degradacji Systemów Technicznych2017-01-18

Zapraszamy na:

czytaj więcej →
VII Międzynarodowa Konferencja Systemy Mechatroniczne Pojazdów i Maszyn2015-11-23

Zapraszamy na:

czytaj więcej →
XIV Międzynarodowa Konferencja Degradacji Systemów Technicznych2015-02-24

Zapraszamy na:

czytaj więcej →


 

Copyright © 2008